Här får nyanlända öva i badhuset

- muntlig introduktion reder ut (o)skrivna regler

Under våren har ett gäng kvinnor som deltar i integrationsenhetens verksamhet haft muntlig introduktion på simhallen.
"Vi har diskuterat regler och även oskrivna regler för hur man beter sig i en simhall. Det har varit jätteuppskattat", säger Marie Sjöberg som leder projektet "Samtal pågår" och har lett träffarna i simhallen.

Antalet besökare på simhallen i Ockelbo ökar stadigt och många av besökarna är nyanlända som endast bott här i några år.
Fler besökare är naturligtvis glädjande och medarbetarna på simhallen har upptäckt att det finns ett behov av att ge nya badgäster korrekt och muntlig information i hur saker och ting fungerar, eftersom det ibland kan vara svårt med skrivna regler om man inte förstår språket.
"Ibland ser vi det som självklart att alla borde veta hur det fungerar i ett badhus men det är inte alltid så", säger Anna Granberg som jobbar på simhallen och fortsätter,
"Om man till exempel kommer från ett land där det inte finns några badhus eller inte om man inte kan läsa svensk text, så kan vi inte ta för givet att man ska förstå hur det fungerar".

Maza Senbet provar simredskapen Maza Senbet provar simredskapen
Maza Senbet provar att simma tillsammans med Anna Andersson som arbetar på AME/Integration.

Under våren har därför simhallen tillsammans med Marie sjöberg haft en muntlig introduktion där man diskuterat allt från hur entrén går till, vilka badkläder som är okej att ha på sig när man badar, till hur viktigt det är att duscha innan badet och att man måste vara närvarande när man badar med barn som är under 12 år.
"Många är jättepositiva till att få den här muntliga informationen och deltagarna har varit väldigt intresserade av att lära sig mer", säger Marie Sjöberg.

Tsehaynesh Asewerki badar Projektledaren Marie Sjöberg i mitten i samtal med några av de kvinnor som deltar i projektet
Tsehaynesh Asewerki trivs som fisken i vattnet. På bilden till höger syns Marie Sjöberg tillsammans med några av de deltagande kvinnorna.

Marie kallar initiativet för en "win win"-situation.
"Om man förstår både skrivna och oskrivna regler så har man ju lättare att efterleva dessa, vilket troligtvis kommer att bidra till mindre irritationsmoment", säger Marie Sjöberg.

Satsningen har också identifierat simkunnighet bland vuxna som ett viktigt område att arbeta med. Alla barn i kommunen får simundervisning via skolan men det är också viktigt att föräldrar kan vara goda förebilder och också får möjligheten att lära sig att simma.
"Det behövs simskola för vuxna också. Personalen på simhallen är utbildade och vill köra igång, nu önskar vi direktiv från kommunen och politikerna för att köra igång med simskola för vuxna", säger Marie.

Maza Senbet provar simredskapen Maza Senbet och Tsehaynesh Asewerki simmar tillsammans med Anna Andersson
De olika flythjälpmedlen för vuxna var populära att prova under badavslutningen.

Som avslutning på den muntliga introduktion man haft under våren fick delatagarna öva på vattenvanan. Till dess hade Marie köpt in flythjälpmedel för vuxna eftersom det innan bara har funnits för barn. Nu kan alltså även vuxna som känner sig lite osäkra i vattnet få låna flythjälpmedl på simhallen.
"Att bara bada och skaffa sig vattenvana är ett första steg i att lära sig att simma", säger Marie.

"Samtal pågår" finansieras via Leader Gästrikebygden samt via stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Europeiska jordbruksfondens logga Leaders logga

 

2019-05-29