Här växer nya Wij förskola fram

- byggnaden med de tre nya avdelningarna är på plats

Om- och nybyggnationen av Ockelbos toppmoderna förskola är i full gång.
Målet är att lokalerna ska slutbesiktigas i oktober och att barnen ska få flytta in i lokalerna under höstlovet.

Än så länge flyter renoveringarna på som planerat på Wij förskola. Under hösten har man förberett och gjort de markarbeten som behövts för att bygga den helt nya bygganden som ska rymma tre nya avdelningar. Den står nu på plats, såväl väggar som tak finns där så nu framträder den avlånga byggnaden tydligt.
Parallellt med att bygga den nya byggnaden har man också renoverat den gamla byggnaden.

En av de nya avdelningarna på Wij förskola som är en byggarbetsplats. Förskolechefen Pia Holmström inspekterar de nya lokalerna på Wij förskola.
Bild till vänster: Så här ser det ut på insidan av den nya bygganden just nu.
Bild till höger: En bild inifrån det stora arbetsrummet där renoveringarna just nu pågår.

Just nu pågår arbetet på insidan av lokalerna. Det sitter nya gipsskivor på väggarna, golven är bortrivna och överallt sitter nya fönster.
"Man känner knappt igen sig" säger förskolechefen Pia Holmström när hon visar runt på byggarbetsplatsen.
"Det här kommer att bli en helt ny förskola", konstaterar hon.

Mycket, eller snarare det mesta, kommer att bli nytt även i den gamla delen. Både avlopp och el är utbytt. Men längst in i ett rum har man bevarat vackra väggmålningar som gjordes av Rolf Lindqvist 2001. På väggarna finns både Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga, Muminfamiljen och härliga figurer från sagornas värld att drömma sig bort hos.

Målningarna från 1991 i den gamla delen har man valt att bevara. Målningarna från 1991 i den gamla delen har man valt att bevara.
Bildtexter: De här målningarna av Rolf Lindqvist från 2001 har man valt att behålla.

All ventilation kommer att bytas ut i lokalerna och Pia Holmström ser framemot att få nya lokaler som är mer ändamålsenliga och passar förskoleverksamheten som den ser ut i dag.
"Det är en av de bästa sakerna, att få vara i lokaler som är anpassade för den verksamhet vi har i dag", säger Pia och fortsätter,
"Det är jätteroligt att få vara med i den här processen och se hur det växer fram en ny modern förskola. Och att det är enhetligt".

Wij förskola byggdes 1976 och på 80-talet byggde man på befintliga lokaler. Sedan dess har verksamheten utökats, och förändrats. I dag behöver man till exempel bättre utrymmen för arbetsplatser där medarbetarna ska kunna sitta och digitalt dokumentera verksamheten, vilket läroplanen ställer krav på.

På en av avdelningarna i den gamla delen råder just nu byggkaos. En bit av den röda gamla plastmattan på Wij förskola är kvar.
Bild till vänster: Just nu pågår arbetet med att renovera alla lokaler på insidan.
Bild till höger: Tidigare låg en röd plastmatta på golvet på förskolan.

Pia Holmström visar de gamla 70-tals tapeterna som kikar fram i den gamla delen av förskolan. Wij förskola är kommunens krisförskola. De öppna spisarna har man bevarat för att säkra uppvärmning vid ett eventuellt elavbrott
Bild till vänster: Under det senaste lagret av tapeter finns andra som vittnar om lokalernas historia.
Bild till höger: Eftersom Wij förskola är en krisförskola bevaras kaminerna så att man ska säkra uppvärmning vid ett eventuellt elavbrott.


I oktober när slutbesiktningen är gjord kommer lokalerna att rymma omkring 90 barn och sex avdelningar. Man kan då samla verksamheten under ett tak och slippa ha två avdelningar i andra lokaler, som man har i dag med avdelningarna Mumin och Smultronet i bostadshus på Marstrand.
"Det är förstås en vinst att kunna ha verksamheten samlad", säger Pia Holmström.

Förutom de tre helt nya avdelningarna i den nya byggnaden bygger man också ett nytt tillagningskök där all mat till förskoleverksamheten ska lagas.
"Det känns jättebra att vi får ett kök, och därmed också en egen matsedel i förskolan som är anpassad för de minsta barnen", säger Pia Holmström som hoppas att närheten till köket ska innebära att verksamheterna kan vara mer involverad i planeringen.

Wij förskola sedd utifrån med det nya ventilationsrummet i förgrunden.
Här syns en helt ny byggnad - ett ventilationsrum.

2019-03-18