Han ska stötta gymnasieungdomar

- Magnus Hammarström är ny ungdomskonsulent

Ockelbo kommun gör nu en satsning på gymnasieungdomar som hoppat av skolan.
Sedan årsskiftet jobbar Magnus Hammarström med att hjälpa ungdomarna tillbaka till skolan, eller in i en aktivitet.
”Jag ska peppa och stötta dem – målet är att ingen ska bli hemmasittare”, säger Magnus Hammarström om det nya uppdraget.

Under många år har Ockelbo kommuns kostnader för gymnasieskolan varit höga. Det beror dels på att kommunen inte har någon egen utbildning utan får skicka eleverna till olika dyra gymnasieprogram i andra kommuner, och dels på att många elever inte hittar rätt från början utan tvingas till ett fjärde år i skolan.
Dessutom har man inte haft någon riktig kontroll på de elever som hoppat av gymnasiet, utan man har fortsatt betala, trots att eleven inte tagit del av utbildningen.
”Det finns skräckexempel på elever som hoppat av ganska direkt men där faktureringen har fortsatt då vi inte har haft någon koll på ungdomarna”, säger Magnus Hammarström som har anställts för att jobba just mot den här målgruppen.

Magnus har under många år arbetat med ensamkommande och i det stödboende Ockelbo kommun tidigare drev. Han har god kontakt med både ungdomar och så förstås kommunen som den ”urinvånare” han kallar sig.
”Jag är ju en Ockelbokille, och har varit engagerad som baskettränare och känner många ungdomar. Men om det är positivt eller inte får vi väl se”, säger Magnus och skrattar.

Magnus Hammarström på sitt kontor på Gläntan
Ungdomskonsulenten Magnus Hammarström på sitt kontor på Gläntan.

Tanken är att Magnus ska fånga upp de elever som hoppat av skolan snabbare än vad man tidigare gjort och att han ska hjälpa dem rätt direkt.
”Mitt ansvar är att eleverna inte ska sitta hemma. Utan att få dem tillbaka till skolan, eller in i någon annan aktivitet, om skolan inte fungerar”, säger Magnus.

En del i arbetet blir bättre samverkan direkt med gymnasieskolorna och kuratorerna ute på skolorna. Uppföljning av elevernas närvaro är en annan del.
”I vissa fall kanske jag också kommer att behöva följa med elever till skolan och lotsa dem rätt för att ge dem trygghet”, säger Magnus och konstaterar att steget från högstadiet och Perslunda kan kännas stort för många elever.

Magnus Hammarström utanför Gläntan i Ockelbo där han har sitt kontor
Magnus Hammarström har sitt kontor på Gläntan men kommer att röra sig både på gymnasieskolorna, Perslunda och på andra ställen där ungdomarna finns.

Uppsökande arbete för att hitta både elever som redan hoppat av skolan men också de som är i gränslandet tror Magnus också blir en viktig del i arbetet.
”Jag kommer kanske att få åka hem och knacka på dörren hos några ungdomar. Sen får jag hitta nya sätt att hålla kontakten som passar ungdomar”, säger han och berättar att han har kontakt med några via Messenger och att han kommer att hänga på fritidsgården för att träffa ungdomar.
”Att bara träffas och ta en fika och prata om varför skolan inte funkar kan vara ett sätt”, säger han.

Målet är att alla elever ska klara av sin gymnasieutbildning, men eftersom gymnasieskolan är frivillig är ett av Magnus uppdrag att hitta andra lösningar för de elever som av olika anledningar inte klarar skolan.
”Många unga mår väldigt dåligt och fixar inte skolan i dag. Och då måste vi och skolan hitta andra lösningar så att de inte blir hemmasittare och hamnar utanför samhället”, säger Magnus.

Andra lösningar kan vara att hjälpa eleverna att läsa till körkortet, eller att få ut dem på en praktikplats.
”Jag kommer inte att kunna göra underverk, men lyckas man med en elev är ju det fantastiskt för alla”, säger Magnus och fortsätter",
”Den glädjen, när nån hittar rätt. Det är väldigt fint”.

2019-03-08