Nu får Ockelbogårdar bygga nytt

- bygglovet är beviljat för 16 lägenheter på Höjden

Nu kommer glädjande nyheter för Ockelbogårdar - det kommunala bostadsbolaget har fått bygglov för de 16 planerade lägenheterna på Höjdvägen.
"Jag är så lycklig. Det här ska bli så kul!", säger en glad och lycklig vd, Pamela Warren, efter beskedet.

I mars beslutade Ockelbogårdars styrelse att gå vidare med planerna på att bygga åtta ettor och åtta tvåor på Höjdvägen bakom Ockelbo ost. Man hade då fastnat för ett så kallat kombohus, med åtta stycken ettor om 35 kvadratmeter samt åtta stycken tvåor om 45 kvadratmeter, som upphandlas genom Sabo (Sveriges allmännyttiga bostadsbolag).


Bildtext: Till vänster Pamela Warren tillsammans med bolagets tidigare styrelseordförande Carina Löfgren (S). Patrik Jonsson (S) är ny ordförande sedan försommaren. Till höger syns en skiss av området.

Man har sedan dess genomfört en bullerutredning och sökt bygglov, vilket nu alltså beviljats. Beslutet går att överklaga under tre veckor men Pamela Warren hoppas att projektet, som det finns en brett stöd för i styrelsen, ska få grönt ljus och att man ska kunna köra igång inom kort. Man beräknar att produktionen kommer att kosta omkring 21 miljoner kronor.
"Nu är det nära. Det känns så kul för Ockebogårdar, och för hela Ockelbo att det byggs ett flerfamiljshus med 16 lägenheter", säger hon.


Bildtext: Huset till vänster är ett exempel på ett så kallat kombohus byggt på en annan ort. På bilden till vänster syns en skiss av samma hustyp som Ockelbogårdar vill bygga.


Bildtext: Exempel på hur vardagsrum och kök, samt badrum kan se ut i lägenheterna.

Målet är att spadarna ska sättas i marken så snart marken tillåter och snön är borta.
"Våra entreprenörer står i startgroparna och är redo. Och det är vi med", säger Pamela ivrigt.
Bygget blir Ockelbogårdars första på 33 år och något Ockelbogårdar arbetat för länge.
"Vi har arbetat målmedvetet och sålt fastigheter för att klara av att bygga själva", säger hon och konstaterar att med kring tusen personer i kö så är lägenheterna efterlängtade.

Här kan man läsa mer om Ockelbogårdars planer i en artikel från april i år då styrelsen och vd:n presenterade planerna på byggnationen.

2019-11-29