De vill bli Sveriges bästa hemtjänst

- så har hemtjänsten vänt trenden - nu trivs 93 % på jobbet

För sex månader sedan trivdes bara 21 procent på hemtjänsten.
Nu svarar 93 procent att de trivs på jobbet och samtidigt har sjukfrånvaron på enheten sjunkit från 12,32 procent i mars till 4,97 procent i oktober.
”Fantastiskt”, säger hemtjänstens chefer Ola Hålén och Johanna Ståhlberg om resan mot målet att bli Sveriges bästa hemtjänst.

*Kort syntolkning och textversion av filmen finns längst ned på sidan.

När Ola och Johanna tillträdde som chefer för hemtjänsten i våras gjorde man en enkel enkätundersökning för att se hur medarbetarna trivdes på jobbet. Resultatet var nedslående. Bara 21 procent svarade att de upplevde sin arbetssituation som bra, mer än bra eller mycket bra. Övriga 79 procent svarade inte bra eller mindre bra.

Samtidigt var Ola och Johanna nya i sina roller och dessutom relativt okända för varandra.
”Vi kände ju inte varandra alls, förutom att jag för 20 år sedan var din baskettränare”, säger Ola och skrattar,
”Men det gills inte, det var så länge sedan”, säger Johanna och de konstaterar att de trots sin olika personligheter passar väldigt bra tillsammans.
”Vi har en gemensam grundsyn på vad som är viktigt och vilken betydelse bemötande har”, konstaterar de.

Det första duon gjorde tillsammans med alla medarbetare var att arbeta fram hemtjänstens nya vision – att bli Sveriges bästa hemtjänst. Ett ambitiöst mål som krävde en nystart och satsning på medarbetarnas arbetsmiljö.
”Vi började med att fråga vad som var viktigt för medarbetarna i sin yrkesroll – vi utgick från dem och inte bara från brukarnas perspektiv”, berättar Ola Hålén.

På frågan hur de har gjort för att vända känslan inom hemtjänsten svarar Ola att det inte går att ge ett bra svar, men ledorden tillsammans och lyhördhet är centrala.
”För det är många små och lite större förändringar vi har gjort. Det viktigaste är att vi är här varje morgon klockan sju när nattpersonalen slutar och de andra börjar. Vi finns här för medarbetarna en kort stund och det betyder så mycket”, säger Ola.

Johanna och Ola tror att en viktig del i processen är att de båda kommer från den privata omsorgen och därför inte är låsta i gamla strukturer.
"Inget ont om gamla strukturer men vi vågar tänja lite på gränserna", säger de.

De berättar att de ibland köpt blommor och Johanna tog med sig sina flickor utklädda till påskkärringar och delade ut påskägg i påskas.
”Och tack vare våra små insatser har det vänt, nu plockar personalen med blommor och pyntar borden i fikarummet för att vi ska trivas”, berättar Johanna.

När de gjorde om undersökningen sex månader senare fick de ett fantastiskt kvitto på att deras små insatser hade gjort en stor skillnad. Nu svarade 93 procent av medarbetarna att de upplever sin arbetssituation som bra, mer än bra eller mycket bra.
”Det är jätteroligt. Vi slet verkligen i våras och det här är ett kvitto att vi lyckades. Men det är färskvara, nu måste vi fortsätta arbetet”, säger Johanna och fortsätter,
"Nu inriktas vårt jobb mer mot kvalitetsfrågor då vi ser att vi står inför stora utmaningar i en föränderlig värld".

Carina Olsson har arbetat i 33 år på hemtjänsten och hon vittnar om helt ny arbetsplats.
”Jag var sjukskriven och kom tillbaka till en helt ny arbetsplats innan sommaren. Det är en helt ny stämning”, säger hon och fortsätter,
”Vi skrattar och vi har roligt. Vi känner att våra nya chefer lyssnar på oss och man kan gå till dem och prata med dem. Vi känner oss sedda helt enkelt”, säger Carina.

Utöver sina egna undersökningar har Johanna och Ola också fått fler kvitton på att hemtjänsten verkligen blivit den härliga arbetsplats man strävat efter. Sjukfrånvaron har under samma tid sjunkit från 12,32 procent i mars till 4,97 procent i oktober. I den landsomfattande undersökningen Socialstyrelsen gör bland alla brukare med hemtjänst får hemtjänsten 100 procent "ja" på frågan: "Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?".

2019-11-19


 

Syntolkning och textversion:

Filmen visar hemtjänstens medarbetare i inomhusmiljö. Den visar ett tiotal kvinnor som pratar och skrattar med varandra. Den visar också hemtjänstens två chefer Ola Hålén och Johanna Stålberg.

Ola Hålén: När jag började i våras så gjorde vi en enkel enkät där vi utgick ifrån hur medarbetarna mådde i sin arbetsmiljö. Då svarade 20 procent att man mådde bra i sitt arbete, 80 procent svarade att man mådde mindre bra eller inte alls bra. Då började vi en resa tillsammans, att bli Sveriges bästa hemtjänst.

Johanna: Vi utgick från vad våra medarbetare vill ha, enkla saker som att finnas där på morgonen, tidigt, när nattpersoneln kommer in och dagpersonalen ska ut. Vi försöker vara där för våra medarbetare och se dem. Vi har köpt fika och blommor, pyntat. Och det har lett till att nu gör personalen det själv. Så vi gör det tillsammans.

Ola: När vi gjorde om samma undersökning nu i augusti så svarade över 80 procent att man mår bra, mer än bra eller mycket bra i sitt jobb. Samtidigt kan vi se sjukfrånvarostatistiken som har sjunkit, från drygt 12 procent till under 5 procent. Det är väl fantastiskt?