Lönesatsning på undersköterskor

- Nästan 1 miljon kronor avsätts i budgeten

Nu ska lönerna för kommunens undersköterskor höjas rejält. Personalutskottet har föreslagit en riktad lönesatsning till alla tillsvidareanställda undersköterskor i kommunen.
Om förslaget går igenom, enligt personalutskottets beslut, i fullmäktige i december då budgeten för 2020 tas, kommer det att innebära ett lönepåslag med 600 kronor i månaden per heltidstjänst.

Undersköterskornas löneläge har länge varit lågt i Ockelbo och man har därför valt att göra en extra satsning på undersköterskor i kommande års budget. Budgeten ska tas på fullmäktige i december men i både Anna Schönning (S), ordförande i personalutskottet och ledamoten, samt vice ordföranden i kommunstyrelsen, Marit Rempling (C), säger att det finns ett brett stöd för denna satsning.
”Vi har sett problemet och vi har diskuterat under året hur vi ska kunna höja lönerna för undersköterskorna”, säger Anna Schönning och berättar att alla politiska partier varit överens om att undersköterskornas löneläge måste förbättras.

Exteriör bild på särskilda boendet Bysjöstrand
Både undersköterskor som är anställda vid Bysjöstrand och på hemtjänsten berörs av lönesatsningen.

Satsningen innebär 600 kronor mer i månaden för de undersköterskor som är tillsvidareanställda inom kommunen. Totalt rör det sig om drygt 90 anställda inom hemtjänst och äldreomsorg och totalt innebär lönepåslaget en satsning om 950 000 kronor för kommunen kommande år.
”Äntligen. Det känns superbra att vi äntligen får göra det här”, säger Anna Schönning.
”Vi hoppas att de som jobbar ska känna att de är viktiga och att vi satsar på dem”, säger Marit Rempling.

Dessutom har man sedan tidigare beslutat att alla elever som genomgår omvårdnadsprogrammet (eller likvärdig utbildning) och uppfyller kompetenskraven kommer att erbjudas en tillsvidareanställning i kommunen.
”Vi vill höja statusen både vad det gäller löner, men också att det ska löna sig att utbilda sig”, konstaterar Marit Rempling.

Under året har personalutskottet jämfört löner med närliggande kommuner och de undersköterskor som arbetar inom hemtjänsten har de lägsta medianlönerna (24 973 kronor i månaden) jämfört med Gävle, Bollnäs, Hudiksvall, Ovanåker och Hofors kommun. De undersköterskor som arbetar inom äldreomsorg ligger något bättre till (25 337 kronor i månaden) och man har högre medianlön än Gävle.
”Vi konkurrerar med närliggande kommuner om undersköterskor och då är lönen viktig. Lönen och arbetsmiljön spelar roll”, säger Anna Schönning.

2019-11-08