Oförändrad skatt föreslås 2020

- fullmäktige beslutar om skattesatsen 27 november

Ingen skattehöjning att vänta i Ockelbo – trots kärvt ekonomiskt läge.
På måndagens fullmäktige tas beslut om skattesatsen och förslaget är en oförändrad skattesats, alltså  22,76 öre per skattekrona.
Samtidigt arbetar utbildnings- och kulturnämnden med åtgärder för att minska det underskott på omkring 7 miljoner man väntas göra detta år.

På måndagens fullmäktige ska politikerna besluta om nästa års skattesats och inför beslutet finns ett förslag om att behålla samma skattesats man haft sedan 2009. I Ockelbo kommun har den kommunala skattesatsen legat på 22,76 sedan man inför 2009 beslutade att höja skatten för att förbättra det egna kapitalet. I dag har man ett starkare eget kapital i kommunen och skattesatsen har legat kvar på 22,76 det senaste decenniet.

Den lågkonjunktur som väntar i Sverige gör att många kommuner tvingas till skattehöjningar. Enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting), planerar ett 20-tal kommuner för att höja skatten nästa år. Dessutom förväntas ett 90-tal av landets 290 kommuner gå mot ett underskott 2019.

I Ockelbo ser prognosen lite ljusare ut för hela kommunen och man väntar ett litet överskott på omkring 3 miljoner kronor för hela kommunen. Socialnämndens verksamhet går fortsatt bra ekonomiskt bland annat tack vare få dyra placeringar och att försörjningsstödet har varit lägre än budgeterat.
Utbildnings- och kulturnämnden däremot har ett svårare läge under det innevarande året. Just nu ser nämnden ut att gå omkring 7 miljoner kronor minus för hela 2019. Grundskolan och förskolan är två av de stora minusposterna och det är framför allt personalkostnader som har dragit iväg. Det har lett till att man nu ser över vilka åtgärder man kan göra.
Även kommunstyrelsen ser ut att göra ett minusresultat 2019 tack vare kostnader på till exempel arbetsmarknadsenheten som har haft ett mycket osäkert år tack vare nedläggning av arbetsförmedlingen.

På grund av det osäkra läget i ekonomin i hela Sverige har Ockelbo kommun skjutit på budgetprocessen till i december. Det innebär att ett förslag till budget för 2020 kommer först till kommunstyrelsen 27 november. Det är sedan politikerna i kommunfullmäktige som ska fatta ett slutgiltigt beslut 16 december.

Skattesater i övriga kommuner i Gävleborg:

  • Hofors 22,86
  • Nordanstig 22,51
  • Ljusdal 22,36
  • Bollnäs 21,86
  • Söderhamn 21,66
  • Hudiksvall 21,61
  • Sandviken 21,61

Förslag till beslut i kommande fullmäktige:

  • Gävle 22,26 (25/11)
  • Ovanåker 21,86 (25/11)

 

2019-11-22