Titta in, och ut, på nya Wij förskola

- lokalerna invigda med pompa och ståt

Med bandklippning och trumpetfanfar har nu nya Wij förskola invigts. Under lördagen höll förskolan öppet hus för alla som var intresserade att kika in i kommnens allra nyaste förskola.

Barn, föräldrar, mor- och farföräldrar, politiker, förskollärare och andra intresserade kom till invigningen som bjöd på tal från koordinatorn Pia Holmström och utbildnings- och kulturnämndens ordförande Staffan Nordqvist (S). Dessutom bjöds besökarna på underhållning från kulturskolan och rundvisningar i de sex avdelningarna som ryms inom förskolan.

2019-10-31