Kvarteret Hästen

Kvarteret Hästen

- drömmen lever vidare

Drömmen om ett kooperativt boende i kvarteret Hästen lever vidare i allra högsta grad i Ockelbo.

Nu ska politikerna besluta om att starta ett gemensamt bolag med föreningen för att säkra finansieringen och på så vis komma igång med bygget.

 

Redan 2015 bildades den kooperativa hyresrättsföreningen Hästen i Ockelbo, med målet om att bygga en helt ny hyresfastighet med 16 lägenheter i centrala Ockelbo. Samma år gick kommunen in som borgenär gentemot banken för att säkra att projektet skulle bli av.

Sedan dess har bankerna nya regler och att kommunen borgar för lånen och att 10 lägenheter är uppbokade räcker inte som säkerhet för att föreningen ska få låna pengar till bygget.
Nu vill kommunen tillsammans med föreningen därför starta ett bolag där föreningen äger 60 procent av aktierna och kommunen 40 procent. Ett gemensamt ägt bolag möjliggör att man kan söka finansiering och därmed skapa nya lägenheter i Ockelbo.

Förslaget har tagits upp på kommunstyrelsen där politikerna var eniga om att ett gemensamt bolag är rätt väg att gå. Nu ska förslaget vidare till fullmäktige måndag 30 september där ett slutligt beslut tas.

”Vi går in aktivt i bolaget och får på så vis ännu mer insyn och en större roll. Det här är ett viktigt beslut för bostadsförsörjningen i kommunen”, säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S) om beslutet i kommunstyrelsen.

Bildandet av ett bolag kommer inte att påverka kommunens ekonomi eftersom kommunen inte går in med några pengar i bolaget. Däremot hoppas man att bolaget ska kunna söka statligt stöd för att reducera byggkostnaderna något.

Bolaget kommer att låna och finansiera bygget och det blir också bolaget som blir ansvarigt för att hyra ut och teckna avtal med såväl hyresgäster som fastighetsskötare.

Under processens gång har medlemmarna varit med och påverkat utformningen vilket är ett sätt att skapa hållbara bostäder för framtiden. Förhoppningen är att ett trivsamt och tryggt boende för äldre i centrala Ockelbo ska skapa positiva flyttkedjor i kommunen vilket skulle innebära att fler familjer kan flytta till kommunen.

Om förslaget går igenom hoppas man på byggstart under tidigast kvartal 4 2019 och inflytt före utgången av 2020.

 

2019-09-XX

Drömmen om ett kooperativt boende i kvarteret Hästen lever vidare i allra högsta grad i Ockelbo.
Nu ska politikerna besluta om att starta ett gemensamt bolag med föreningen för att säkra finansieringen och på så vis komma igång med bygget.

Redan 2015 bildades den kooperativa hyresrättsföreningen Hästen i Ockelbo, med målet om att bygga en helt ny hyresfastighet med 16 lägenheter i centrala Ockelbo. Samma år gick kommunen in som borgensman gentemot banken för att säkra att projektet skulle bli av.
Sedan dess har bankerna nya regler och att kommunen borgar för lånen och att 10 lägenheter är uppbokade räcker inte som säkerhet för att föreningen ska få låna pengar till bygget.
Nu vill kommunen tillsammans med föreningen därför starta ett bolag där föreningen äger 60 procent av aktierna och kommunen 40 procent. Ett gemensamt ägt bolag möjliggör att man kan söka finansiering och därmed skapa nya lägenheter i Ockelbo.
Förslaget har tagits upp på kommunstyrelsen där politikerna var eniga om att ett gemensamt bolag är rätt väg att gå. Nu ska förslaget vidare till fullmäktige måndag 30 september där ett slutligt beslut tas.
"Vi går in aktivt i bolaget och får på så vis ännu mer insyn och en större roll. Det här är ett viktigt beslut för bostadsförsörjningen i kommunen", säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S) om beslutet i kommunstyrelsen.
Bildandet av ett bolag kommer inte att påverka kommunens ekonomi eftersom kommunen inte går in med några pengar i bolaget. Däremot hoppas man att bolaget ska kunna söka statligt stöd för att reducera byggkostnaderna något.
Bolaget kommer att låna och finansiera bygget och det blir också bolaget som blir ansvarigt för att hyra ut och teckna avtal med såväl hyresgäster som fastighetsskötare.
Under processens gång har medlemmarna varit med och påverkat utformningen vilket är ett sätt att skapa hållbara bostäder för framtiden. Förhoppningen är att ett trivsamt och tryggt boende för äldre i centrala Ockelbo ska skapa positiva flyttkedjor i kommunen vilket skulle innebära att fler familjer kan flytta till kommunen.
Om förslaget går igenom hoppas man på byggstart under tidigast kvartal 4 2019 och inflytt före utgången av 2020.

2019-09-26