Maria Jarefjord Larsson, Sofia Lindstrand, Magnus Hammarström, Hanna Norling, Mia Lindblom, Marie Sjöberg på en soffa i skolan

Trygghetsvecka på Perslunda

- vecka 37 planeras informella möten med fokus på trygghet på skolan

Bakgrund

Flera undersökningar där ungdomar i årskurs 7-9 deltagit visar på att den upplevda otryggheten ökar. Många ungdomar känner att de inte är delaktiga och kan påverka beslut som gäller dem själva. Många mår psykiskt dåligt och många saknar inflytande i frågor som berör dem.

Projekt ”Vardagsrum”

En grupp med representanter från skola, folkhälsa, fritidsgård, socialtjänst, ungdomskonsulent, bildades utifrån ovan nämnda, med syftet att tillsammans skapa någon form av samarbete för att öka ungas trygghet.

Under vecka 37 kommer olika aktörer i samhället att bjudas in till skolan. I kafeterian byggs ett vardagsrum upp och under cirka tre timmar per dag i en veckas tid kommer det finnas olika gäster där.

Tanken är att gästerna ska presentera sin verksamhet/arbete och ha en dialog med ungdomarna. Gästerna är utvalda utifrån att de på olika sätt står för trygghet i samhället.

Genom att vara på skolan, på skoltid, men inte i klassrummen hoppas vi få till en informell och lättsam dialog mellan de inbjudna och våra ungdomar.

Schemat under vecka 37
Måndag:
Besök av politiker, ansvarig för Ungdomsrådet
Tisdag:
Socialtjänsten
Onsdag: Polisen och ev Räddningstjänst
Torsdag: Ungdomsmottagningen
Fredag: Representanter från föreningar

Gästerna kommer finnas i vardagsrummet någon gång mellan klockan 10.00-13.00. Någon från arbetsgruppen kommer också finnas på plats varje dag.
Veckan går att följa på Instagram-kontot: ockelbo_a_place_to_flourish
Hjälp gärna våra ungdomar att på ett lättsamt och informellt sätt ta kontakt med våra inbjudna!

Arbetsgruppen består av:
Maria Jarefjord Larsson, Sofia Lindstrand, Magnus Hammarström, Hanna Norling, Mia Lindblom, Marie Sjöberg

2019-09-06