Upphandling på Wij Trädgårdar fortsätter

- nu ska anbudsintresset analyseras och utvärderas

Nu är tiden för att anmäla sitt intresse av att lämna anbud för att driva verksamhet på Wij Trädgårdar stängd. Styrgruppen kommer nu att analysera utfallet och förhoppningen är att processen ska vara klar innan nyår.

Den 15/9 gick tiden ut för entreprenörer att anmäla sitt intresse för att lämna anbud för att driva någon typ av verksamhet på arena Wij Trädgårdar. Eftersom det är strikt sekretess kan konsulten Peter Rasmussen inte avslöja något om hur många intresseanmälningar som inkommit.
"Det jag kan säga är att det har kommit in intresse och att vi nu har kommit i ett skarpt läge och skall utvärdera utfallet”, säger Peter Rasmussen.

Inköp Gävleborg sköter själva upphandlingen och insamlandet av intresseanmälningar, men nu kommer kommunens styrgrupp att titta på resultatet.
”Styrgruppen kommer att analysera och utvärdera utfallet av intresset. Vi vill ha en snabb process och styrgruppen kommer arbeta fort för att detta ska bli klart så snart som möjligt”, säger Peter Rasmussen.

2019-09-23