Förskoleavdelning flyttar ut ur Kaplansgården

Omvandlas till korttidsboende för covidsmittade

Ockelbo kommuns ledningsgrupp tog den 8 april beslutet att Kaplansgården är den lokal som är mest lämplig att inrätta 10 nya vårdplatser i ett korttidsboende för covidsmittade. 

Beslutet innebär att förskolan och arbetsmarknadsenheten (AME), flyttas ut. Förskolebarnen som varit på avdelningen Kaplan flyttade redan den 6 april till Wij förskola på grund av hög frånvaro bland barn och personal. AME, vars servicelag håller till i källaren i Kaplansgården, flyttar till mötesplats Gläntan alldeles i närheten.

- Samtliga kommuner i vårt län har fått i uppdrag av Region Gävleborg att iordningställa fler vårdplatser med hänvisning till det rådande läget. Vi har tagit det här beslutet så att vi har en beredskap om fler vårdplatser skulle behövas, säger Ann-Katrin Sundelius, tf kommunchef i Ockelbo.

Lokalerna utryms

Arbetet med att utrymma lokalerna sker skyndsamt och inleddes den 15 april. Redan på fredagen den 17 april beräknas inventarier till det nya korttidsboendet finnas på plats.

- Utifrån rådande läge kommer barn och personal från Kaplansgården att vara kvar på Wij Förskola ett tag framöver. När vi vet mer så återkommer vi med information, säger Malin Larsson, rektor för förskolan i Ockelbo kommun.

2020-04-15