Tvätta händerna - men vattna inte i trädgården

Så ser vattenläget ut i Ockelbo med byar

Grundvattennivån i Ockelbo kommun är fortsatt låg. I Ockelbo tätort och i Lingbo är nivån i ett gult läge, vilket innebär att det kan bli vattenbrist.

Gästrike vatten uppmanar nu invånarna i Ockelbo och Östhammars kommun att spara på vattnet och använda det smart. De låga grundvattennivåerna beror på de senaste årens underskott av nederbörd.

Använd vattnet smart

  • Samla vatten i regntunnor för att vattna.
  • Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder vattnet.
  • Fundera på om du verkligen behöver fylla din pool med dricksvatten, eller om du kan fylla med exempelvis sjövatten istället.
  • Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem.
  • Fortsätt att tvätta händerna men vattna inte i trädgården.
  • Varenda droppe räknas!

Läs mer om hur du använder vattnet smart här »

Så ser läget ut i Ockelbo med byar:

Ockelbo centralort – gult läge, uppmanar att spara vatten

Lingbo – gult läge, uppmanar att spara vatten

Jädraås och Åmot -  grönt läge, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

Läs Gästrike vattens vattenrapport som visar hur läget är i respektive kommun här »

Vad beror den låga grundvattennivån på?

De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gånga åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. Även om det har regnat en del, och fortsätter att regna under den kommande tiden, är nivåerna så låga att det tar många månader innan de blir normala igen. Det krävs stora mängder nederbörd för att grundvattennivåerna ska återställas till en normal nivå.

2020-04-29