Förvaltningsrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut

Om fastighetsköp och investering av industrilokal - Magnus Jonsson (S): "Nu får vi ta nya tag"

Den 20 oktober inkom en överklagan till förvaltningsrätten i Falun angående kommunfullmäktige i Ockelbos beslut om fastighetsköp och investering av en industrilokal, som Synsam ska hyra. Förvaltningsrätten väljer nu att bifalla överklagandet och upphäver kommunfullmäktiges beslut.

Målet har hela tiden varit att göra Ockelbo kommun bättre för oss Ockelbobor och det lokala näringslivet. Jag är stolt och trygg med den process vi fört i kommunen. Nu får vi ta nya tag, säger Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunfullmäktige i Ockelbo beslutade sig den 5 oktober för att köpa och investera i en industrilokal, som sedan skulle hyras ut till Synsam. Samma dag anordnade Synsam Group och Ockelbo kommun en presskonferens. Där tillkännagav man att bolagets glasögonproduktion skulle flyttas från Asien till Ockelbo och en kallad avsiktsförklaring skrevs under. Du kan läsa mer om det här.

Överklagan som lämnades in den 20 oktober gällde laglighetsprövning enligt kommunallagen. Invånaren i Ockelbo ansåg att Ockelbo kommun subventionerade ett enskilt företag med hyra. Du kan läsa mer om överklagan här.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten dom kom den 15 december och går på den överklagande personens linje och väljer att upphäva kommunfullmäktiges beslut.

Förvaltningsrätten anser att det strider mot 2 kap. 8 § kommunallagen, som innebär att en kommun inte ge individuellt stöd till näringsidkare. Undantagen är om det finns synnerliga skäl, något förvaltningsrätten inte ansåg att det fanns. Förvaltningsrätten anser även att det bryter mot 3 kap. 6 § befogenhetslagen. Du kan läsa mer i domen.

Vad händer nu?

Samma dag som domen kom hölls kommunstyrelsen. Där valde man att ta upp ärendet om att förvärva industritomten Säbyggeby 3:58, i ett extrainsatt kommunstyrelsen, som ska hållas innan kommunfullmäktige den 21 december.

- Oavsett om det är Synsam som vill etablera sig här så har vi ett uppdrag att tillhandahålla industrimark för företag som vill etablera sig i vår kommun. Därför har vi för avsikt att förvärva fastigheten, säger Ann-Katrin Sundelius, tf kommunchef.