Wij Trädgårdar rosträdgården

Nygammal aktör på Wij Trädgårdar

- Upphandlingen av kommersiella tjänster på Wij Trägårdar är avgjord

Ockelbo kommun är glada över att kunna presentera den aktör som ska bedriva logi-, konferens-, café-, restaurang-, och evenemangsverksamhet samt trädgårdsbutik på Wij Trädgårdar. Det är Ockelbobon Marika Hansson som samlar personalen från dagens Wij Säteri AB i ett nytt bolag.

- I våra diskussioner har vi upplevt en spänst i deras ambitioner med utvecklingen av platsen Wij Trädgårdar, säger kommunchef Lars Sjödin.

Viktigt för kommunen vid val av aktör har varit att det ska finnas en långsiktig och ekonomisk hållbarhet för de verksamheter som ska bedrivas på platsen. Det ska uppnås genom att förlänga säsongen genom spännande och nya erbjudanden till kund. Det ska alltid finnas en anledning att resa till Wij Trädgårdar.

Trädgårdsutbildningen eller visningsträdgårdarna påverkas inte av detta och övriga hyresgäster på platsen vill kommunen fortsatt ha som hyresgäster. Nu när vi vet vilka som kommer att finnas på Wij Trädgårdar inleds en dialog med alla parter på platsen kring praktiska arrangemang.

2020-02-17