Visir ska användas i allt nära arbete med riskgrupper

Carina Olsson: "Vi gör det för att skydda våra brukare"

Den 20 juli tog Ockelbo kommun beslutet att använda flergångsvisir i allt nära arbete med brukare/patienter inom hemsjukvården, hemtjänsten, LSS/Socialpsykiatrin samt Bysjöstrand. 

Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Gävleborg har gått ut med rekommendationer om att all vård- och omsorgspersonal ska använda visir för att minska smittspridningen av covid-19 och skydda våra riskgrupper från att bli smittade av personal utan eller med med mycket milda symptom på viruset.

Det ses som ett komplement till att forsätta använda sig av basala hygienrutiner och den sociala distansieringen.

Visiren är personliga, CE-märkta och ska kunna användas flera gånger av personalen. 

Hör Carina Olsson som är undersköterska i Hemtjänsten berätta mer

2020-07-20