Presidiet i kommunfullmäktige

Historiskt fullmäktige - ledamöter deltog digitalt

Detta beslöts under kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Ockelbo gick in i historien - när ledamöter för första gången deltog digtalt via videolänk. Läs mer om hur det gick, och vilka beslut som fattades.

Starten på detta historiksa fullmäktige började med en del tekniskt strul, främst med ljud och rundgång. Efter några minuter kom sammanträdet i gång och kommnfullmäktiges sammanträde genomfördes via Teams med den äran.

Tyvärr fick vi ljudproblem med webbsändningen, vilket vi beklagar!

Beslöt att skaffa en paviljong

Vi har tidigare berättat om att förslaget om att införskaffa en paviljong för att lösa lokalbristen för Ockelbos förskola. Beslutet klubbades igenom av fullmäktige som ansåg att det var den bästa lösningen i det korta perspektivet.

Paviljongen kommer rymma två avdelningar, som tidigare varit på Kaplansgården och Lilla Jag. Det beräknas kosta 1,5 miljoner att köpa en paviljong och 200 tusen kronor per år för driften. Jämfört med driften för Kaplan och Lilla jag på nästan 1,2 miljoner kronor. 

Tomter såldes för en krona styck

Kommunen har inte sålt en enda tomt i Åmotsbruk på flera år. Nu säljs två tomter för en krona styck. Köparen som får lägga ut två kronor på tomterna ska däremot bygga vatten- och avloppsanläggning, vilket beräknas kosta mellan 2-3 miljoner kronor, samt anlägga en väg. Ifall tomtköparen inte bygger fastigheterna inom två år så har Ockelbo kommun som vanligt återköpsrätt.

Läs handligarna

Motion om att avskaffa tiggeri, borgensåtagande för Ockelbo kooperativa fastigheter, samt flera medborgarförslag var andra punkter på agendan. Vill du veta mer om det kan du läsa handligarna eller se webbsändingen på denna länk: https://secure.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?id=jgv5kv&fbclid=IwAR3s7TmnpWtjBgsWpTH9Dn58VI4jsJuzw7LZYI4rIcfg3Opuu_7yXXiWr_0