Paviljong föreslås lösa brist på lokaler i förskolan

Rektor för förskolan: "I kort perspektiv bästa lösningen"

En paviljong med två förskoleavdelningar föreslås nu bli lösningen för att lösa det lokalbehov som behövs i Ockelbo kommuns förskola. Detta efter att förskolan Kaplan har gjorts om till ett korttidsboende för covidsmittade och hyreskontraktet för Lilla Jags förskola upphör. Förslaget tas upp i kommunfullmäktige den 29 juni.

I mitten av april flyttades 20 barn på Kaplangården för att förbereda plats för covidsmittade patienter. Lösningen blev Wij förskola, där man placerats i ett samlingsrum. Det har fungerat bra i och med den stora frånvaron av barn och personal på grund av rekommendationer om att stanna hemma vid sjukdomssymptom. Men det kommer inte fungera till hösten enligt Malin Larsson, rektor för förskolan.

- Wij förskola är byggt för sex avdelningar, men de som flyttade från Kaplan har fått vara i ett större samlingsrum. Det blir trångt, eftersom man inte har samma förutsättningar i lokaler som är byggda för en avdelning. Man har inte tillgång till skötrum, köksutrustning och det finns bara en toalett i anslutning. Det är en svår arbetsmiljö, säger Malin Larsson.

Lösningen: paviljong vid Wij förskola

Förskolan på Kaplansgården har rymt en förskoleavdelning och Lilla Jag en. Därför behövs två avdelningar. Förslaget som utbildnings- och kulturnämnden tagit fram är att köpa en paviljong som rymmer två avdelningar, och placera i anslutning till Wij förskola. 

- Utifrån de förutsättningar vi kan se med så här kort perspektiv så är det den bästa lösningen. Det går att anpassa till en förskola, det blir markplan och det går att ordna på kort tid, säger Malin Larsson, rektor för förskolan.

Ola Johansson, chef för utbildning och kultur fyller i,

- Vi hade ändå som åsikt att man borde lämna Kaplansgården över tid, för det är ingen lämplig förskolelokal. Varken inne- eller utemiljö är ultimat för en förskola, säger Ola Johansson.

Paviljong finns redan på Åbyggeby skola

Det finns redan en paviljonglösning i Ockelbo kommun. På Åbyggeby skola har årskurs tre sedan hösten 2019 haft sin undervisning i en paviljong.

- Det har gått väldigt bra, det är jättenöjda. Erfarenheten är att det är negativt från början, men när det väl är på plats brukar det snabbt svänga till något positivt. Sen vet vi att en modullösning inte är någon permanent lösning, utan tillfällig, säger Ola Johansson, förvaltningschef utbildnings- och kulturnämnden. 

Titta in i paviljongen på Åbyggeby skola:

 

Beslut tas i fullmäktige 29 maj

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att investera 1,5 miljoner kronor för att köpa och sätta upp en paviljong vid Wij förskola. Investeringen och driftskostnaden beräknas ligga på cirka 200 tusen kronor per år, vilket kan jämföras med kostnaderna för lokalerna Kaplan och Lilla jag på nästan 1,2 miljoner kronor per år.