Sex idrottsföreningar i Ockelbo får coronastöd

Se vilka föreningar som fick stöd och hur mycket

Sex föreningar i Ockelbo kommun får dela på 144 tusen kronor. Stödet ges ut till föreningar som drabbats ekonomiskt av coronapandemin och är en del av regeringens stödpaket på 500 miljoner kronor.

I Gävleborg får 113 föreningar dela på kakan som ligger på ungefär 4,7 miljoner kronor. Stödet baseras på hur stor förlust föreningen har gjort i förhållande till sin omsättning.

– Det känns bra att vi kan hjälpa ryggraden i idrottssverige, våra tusentals idrottsföreningar runt om i landet som vecka ut och vecka in skapar bra idrott för barn och ungdomar. Det har varit en grannlaga uppgift att på ett så rättvist sätt som möjlig fördela 500 miljoner kronor när behovet är 1,3 miljarder, säger Björn Eriksson ordförande i Riksidrottsförbundet.

Pengar innan midsommar

Riksidrottsförbundet räknar med att samtliga föreningar ska ha fått sitt stöd innan midsommar.

– Jag har överväldigats av hur Gävleborgs föreningar tagit sitt ansvar och hittat nya lösningar för sin verksamhet under den här tuffa perioden. Det känns bra att stödet kommer innan sommaren och att man i fördelningskriterierna tagit stor hänsyn till den viktiga barn- och ungdomsidrotten, säger  Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg i ett pressmeddelande.

Läs mer om stödet här: RF-SISU Gävleborg

Så mycket får föreningarna i Ockelbo i stöd:

 

  • KFUM-KFUK Ockelbo Basketklubb - 64 000 kronor
  • Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo - 6000 kronor
  • Lingbo Idrottsförening - 7000 kronor
  • Ockelbo Idrottsförening - 56 000 kronor
  • Åmots Idrottsförening - 8000 kronor
  • Ockelbo Ryttarförening - 3000 kronor