Vindparkerna Åmot-Lingbo och Tönsen färdigbyggda

58 stycken vindkraftverk klara i Åmot och Lingbo

OX2 har byggt klart Åmot-Lingbo och Tönsen vindparker med totalt 85 vindkraftverk (366 MW) och överlämnat dessa till ägarna. OX2 förvaltar nu anläggningarna. 

Åmot-Lingbo och Tönsen vindparker är belägna i Bollnäs och Ockelbo kommuner. De ingår i det sk. Valhallaprojektet som är OX2:s hittills största projekt och ett av de största landbaserade vindkraftsprojekten i norra Europa.

Området utmärks av goda vindresurser med en medelvind på ca 7,2 m/sek vid vindkraftverkens navhöjd. Den förväntade totala genomsnittsproduktionen är drygt 1,1 TWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 230 000 hushåll och en besparing av koldioxidutsläpp med upp till 690 000 ton per år. *

Sysselsatt 500 personer

OX2 har utvecklat och sedan byggt vindparkerna i en totalentreprenad. Byggnationen har pågått sedan vintern 2017/2018 och totalt sysselsatt ca 500 personer. Som mest har 170 personer arbetat på byggarbetsplatsen under samma tid. Etableringen har gynnat det lokala näringslivet, främst genom mark- och entreprenaduppdrag, men även genom positiv påverkan på logi, affärer, restauranger etc.

Bild där vindkraftverk monteras

 foto: Joachim Lagercrantz

Invigning av vindparkerna har tills vidare flyttats fram på grund av smittspridningen av COVID-19.

– Det känns fantastiskt att vara i mål och jag vill tacka bygden, alla leverantörer, samarbetspartners och ägare som har gjort detta möjligt, säger OX2:s byggprojektledare Stefan Karlsson.

OX2 kommer fortsatt att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen av parken.

– OX2:s roll nu är att förvalta anläggningen vilket innebär att vi är ägarens representant i alla praktiska frågor och vår uppgift är att se till att anläggningen drivs på ett säkert och tryggt sätt samt att säkra en så hög produktion som möjligt. Vi har fortsatt kontakt med lokala intressenter såsom markägare, föreningar och kommun samt olika leverantörer, säger Lars Bryngelsson, vd för OX2 TCM.

Bygdepeng mellan 400-650 tusen kronor till Åmot-Lingbo

En bygdepeng kommer att delas ut med start 2020. Dessutom kommer det fasta betalningar till vissa mottagare. Bygdepengen beräknas bli mellan 400 000-650 000 kronor per år för Åmot-Lingo vindpark och 250 000-350 000 kronor per år för Tönsen vindpark. Bygdepengen ska enligt avtal användas till främjande av projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen i närområdet. Mottagare är:

  • Hanebo Framtid
  • Tönsen Byalag
  • Ockelbo kommun, Lingbo och Åmot Vindkraftfond
  • Hanebo-Segersta Fiskevårdsområdesförening
  • Bollnäs Skoterklubb
  • Lötens Bygdegårdsförening
  • Katrinebergs Bygdeförening
  • Gopens vänner
  • Ockelbo kommun, Mo Tomtnäs Vindkraftfond

* Ett genomsnittshushåll i Sverige förbrukar ca 5 000 kWh per år.
* Koldioxidutsläpp om upp till 690 000 ton per år när elproduktionen tränger undan kol- och gaskraft i våra grannländer. Det motsvarar det årliga utsläppet från 385 000 bilar.

Fakta om projekt Valhalla
- Total effekt: 366 MW
- Består av vindparkerna Tönsen och Åmot-Lingbo
- Totalt 85 vindkraftverk, varav 58 st i Åmot-Lingbo och 27 st i Tönsen
- Samtliga vindkraftverk från Vestas, modell V136 4.3 MW, totalhöjd 180 meter.
- Förväntad total genomsnittsproduktion: drygt 1,1 TWh per år
- De största underleverantörerna: Vestas (turbiner), Ellevio (elnät), Empower (markarbeten och fundament, Tönsen) och Svevia (markarbeten och fundament, Åmot-Lingbo).
- Projektets storlek har inneburit att Svenska Kraftnät anlagt en helt ny stamnätstation
- OX2:s roll: projektutveckling, byggnation och förvaltning.
- Framtida ägare: Hermes Infrastructure och CNG Europe Energy.

 

Vindkraftverk monteras

foton: Joachim Lagercrantz