Kommunens köp av Wij Trädgårdar är klart

Detta hände under årets första kommunfullmäktige

Köpet av Wij Trädgårdar står nu klart efter en process som inleddes redan hösten 2018. Fullmäktige beslutade slutgiltigt under måndagskvällen att Ockelbo kommun tar över fastigheter och driften av kommunens största resmål.

Den 1 oktober 2018 inleddes processen att kommunen skulle ta över driften av Wij Trädgårdars fastigheter samt skötsel. I februari stod det klart att företagaren och ockelbobon Marika Hansson med personal tar över den kommersiella verksamheten. Alltså logi, konferens, café och restaurang- och evenemangsverksamhet.

Det samlade marknadsvärdet på fastigheterna beräknas enligt ett värdeutlåtande vara cirka 13 miljoner kronor. En stor del, 11 miljoner, är idag belånade med till största del kommunal borgen och lånen som finns hos Kommuninvest övertas av Ockelbo kommun.

Kostnaden för skattebetalarna blir 1,150 miljoner kronor årligen i form av räntekostnader, avkastning samt planerat underhåll av fastigheterna.

Majoriteten, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet valde att godkänna kommunstyrelsens förslag. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet, och föreslog istället att fastigheterna ska säljas på den öppna marknaden.

Billigare bad för pensionärer

Pensionärer kommer nu få simma billigare i Ockelbo kommun efter att ett medborgarförslag blev till verklighet. Det handskrivna förslaget med 41 underskrifter ville att pensionärspriserna på simhallen skulle sänkas till 900 kronor för ett årskort, 450kr för 10-kort och 50kr för ett tillfälle.

Det nuvarande priset för pensionärer är 1100 kronor för ett årskort, 10-kort 600kr och ett besök kostar 70kr.

Sänks ytterligare

Medborgarförslaget togs väl emot av kommunstyrelsen, som däremot valde att föreslå en ännu större sänkning till 700 kronor för ett årskort, 400kr för 10-kort samt 50kr för ett tillfälle. Förslaget godkändes av ett enigt fullmäktige.

Simhallen hålls öppet till skolavslutningen

Anna Lindmark (V) lade in en motion om att utöka öppettiderna på simhallen fram till skolavslutningen istället för den 10 maj. Förslaget godkändes av samtliga närvarande ledamöter.

Vill du kan du se sändingen i efterhand här:

https://secure.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?id=26hdi6

2020-03-09