Skärpta allmänna råd i Gävleborg

Gäller från och med den 16 november

Nu införs skärpta allmänna råd i Gävleborg. Det beslutet tog Folkhälsomyndigheten i samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Gävleborg. Ockelbo kommun uppmanar invånare, företag och besökare att följa råden.

- Nu är det allas ansvar att följa de skärpta allmänna råden. Vi vet alla vad som gäller, hålla i, hålla ut och fram för allt hålla avstånd. Tillsammans så måste vi hjälpas åt att hindra smittspridningen, säger Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Ockelbo kommun.

Syftet med råden är att minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Dessutom så har länsstyrelsen Gävleborg beslutat att det högsta tillåtna deltagarantalet vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inom länet ska vara max 50.

Besluten gäller till och med den 13 december, men kan förlängas. 

Smittan ökar

Allt fler testas positivt för covid-19 i länet. Den 14 november låg antalet positiva covid-svar på 785 stycken, jämfört med bara 60 positiva svar en månad tidigare. Antalet patienter med covid-19 ökar också kraftigt. Här kan du läsa mer om statistiken för länet. Därför krävs det nu extra åtgärder, utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. 

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har därför, i samråd med bland annat smittskyddsläkaren, länsstyrelsen och regionen, fattat beslut om skärpta lokala allmänna råd som ska gälla i Gävleborg under en begränsad tid för att ytterligare bromsa utbrotten.

Från och med den 16 november uppmanas alla som vistas i Gävleborgs län att:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
  • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Rådet gäller även resor till regionen från andra regioner. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter

Måndagens beslut omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – i Gävleborgs län.

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Påverkan på kommunal verksamhet

Ockelbo kommun kommer att se över hur råden påverkar den kommunala servicen till invånarna.

- De skärpta allmänna råden kommer att påverka flera av våra verksamheter. Det är ännu för tidigt att veta hur, men vi kommer att följa de restriktioner som rekommenderas, säger Ann-Katrin Sundelius, tf kommunchef i Ockelbo kommun.

På eftermiddagen gick Ockelbo kommun upp i stabsläge till följd av det allvarliga läget. Beslutet innebär att kommunen kan ta snabba och effektiva beslut om läget gällande coronaviruset ändras.