Kommunfullmäktige 5 oktober

Läs mer om vad som beslutades

Måndagen den 5 oktober var det dags för det första kommunfullmäktige sedan i juni. Sammanträdet började på morgonen där fullmäktige beslutade sig för att godkänna ett fastighetsköp och investering i en fastighet som ska hyras ut till Synsam.

Få har nog missat att Synsam Group ska etablera sig i Ockelbo. Du kan läsa mer om det här.

Kommunfullmäktige beslutade sig för att godkänna fastighetsköpet och investering. Moderaterna yrkade i första hand på återremiss av ärendet och i andra hand avslag och tyckte istället att man borde undersöka ytterligare om komersiella aktörer kunde stå för investeringen.

Vidare beslutade fullmäktige att godkänna en höjning av avfallstaxan på 2,5 procent. Höjningen motsvarar Gästrike återvinnares kostnadsutveckling gällande inflation, indexeringar, lönerevision och beräknas ge förbundet 4,5 miljoner kronor årligen.

Kommunfullmäktige beslutade även att partistödet för 2021 ska betalas enligt fastställda regler. Partierna har följt regler och riktlinjer och inkommit med redovisning och granskningsrapport i rätt tid.

Miljöpartiets Nils Hebert inkom med tre motioner. Dessa gällde att Ockelbo kommun ska ställa sig positiva till att byta ut fordon till biogas/bensinhybrider när ett tankställe för biogas finns etablerat. Kommunstyrelseförvaltningen svarade att man utreder frågan om ett biogastankställe och motionen ansågs besvarad. De andra två motionerna gällde skapandet av en cykelled och att Perslundaskolans brister måste åtgärdas. Båda motionerna remitterades till kommunstyrelsen för beredning.

Fullmäktige avslog ett medborgarförslag gällande bättre parkering vid Lingbo förskola. Tre medborgarförslag överlämnades till kommunstyrelsen för beredning, varav en handlade om att anlägga en frisbeegolfbana på Fornwij. 

 

Kallelsen och protokoll från fullmäktige hittar du här:

Kallelser och protokoll