Kommunfullmäktiges beslut om att bygga industrilokal överklagas

Menar att det strider mot kommunallagen

En person i Ockelbo kommun har överklagat kommunfullmäktiges beslut angående fastighetsköp och investering av en industrilokal, som Synsam ska hyra. Den överklagande menar att det handlar om subventioner som bryter mot kommunallagen.

Det har tidigare berättas om att Synsam valt att flytta glasögonproduktion från Asien till Ockelbo. Kommunfullmäktige beslutade sig den 5 oktober för att investera i en industrilokal, som sedan hyrs ut till Synsam Group. Parterna signerade samma dag en avsiktsförklaring, som du kan läsa mer om här.

Kommunfullmäktiges beslut överklagas

Nu väljer en person boende i Ockelbo kommun att överklaga beslutet till förvaltningsrätten i Falun. I överklagan som gäller laglighetsprövning enligt kommunallagen har personen utifrån uppgifter från dagspress och kommunens hemsida kommit fram till att Ockelbo kommun avser att subventionera ett enskilt företag med hyra, vilket strider mot kommunallag och EU-rätt om otillåtet statsstöd till ett enskilt företag.

Svarat i media

Efter tillkännagivandet har frågor gällande subvention tagits upp i media. Bland annat svarade kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S) i en intervju med Dagens Samhälle att det inte handlar om någon subvention, men att man sätter upp en trappstegshyra de första åren eftersom Synsam har stora investeringar initialt. 

Vad händer nu?

Förvaltningsrätten fick in överklagandet för prövning den 20 oktober. Ockelbo kommun ska senast den 16 november komma in med ett svar till domstolen. Förvaltningsrätten utreder sedan klagande och motpartens skriftliga underlag. Här kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går till.