Besöksförbud på Bysjöstrand upphör

Dessa riktlinjer gäller vid besök

Från och med den 1 oktober 2020 så upphör besöksförbudet på särskilda boendet Bysjöstrand i Ockelbo. Men det är viktigt att vi skyddar våra äldre från covid-19. Därför finns vissa riktlinjer att hålla sig till.

Meddelande från medarbetarna på Bysjöstrand:

 

"Vi vill börja med att tacka anhöriga och vänner som varit mycket uthålliga och förstående i samband med besöksförbudet som funnits på Bysjöstrand.

Vi känner en lättnad när besöksförbudet upphört och är mycket glada för att ni nu kommer att få träffa era anhöriga och vänner som bor på Bysjöstrand under enklare former.

Fortfarande känner vi en stark oro för att få in smittan på Bysjöstrand. Coronaviruset finns kvar i samhället och vi vet att våra brukare som är äldre och sköra kan ha svårt att klara av smittan.

I samhället och på Bysjöstrand måste vi fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering.

På grund av detta så skulle vi vilja börja erbjuda besök på Bysjöstrand under ordnade former på samma sätt som det varit under besöksförbudet. Skillnaden kommer att vara att ni kommer att kunna träffa era anhöriga inomhus utan besöksskärm.

Det krav vi har är att ni ALLTID är friska när ni besöker Bysjöstrand. Vid minsta förkylningssymtom så avråder vi starkt från att ni besöker oss.

Vi skulle vilja vädja till er att besöken bokas som tidigare via den boendes avdelning och att ni kommer max två åt gången. Besöken kommer att ske på en avskild plats, alltså inte den boendes rum. Detta för att vi ska undvika för mycket människor i rörelse inne på våra avdelningar.

Vi skulle också vilja vädja till er att ni använder visir vid dessa besök för att skydda våra brukare. Vi på Bysjöstrand tillhandahåller och visar hur ni ska använda dessa. Vi vill också att ni följer rekommendationer gällande handtvätt och handdesinfektion innan besöken. 

Vänliga hälsningar

Samtliga medarbetare på Bysjöstrand"