Bysjöstrand entré och socialchef Johan Callenmark

Besöksförbudet upphör - boenden öppnas

"Efterlängtat av boende, anhöriga och personal"

Besöksförbudet på landets äldreboenden har funnits sedan den 1 april, något som infördes i Ockelbo kommun redan den 19 mars. Nu har regeringen beslutat att besöksförbudet ska upphöra den 1 oktober.

Nedan följer ett meddelande från Socialförvaltningen i Ockelbo kommun:

 

”Vi ser  positivt på detta beslut!

Det är efterlängtat av både boende, anhöriga och personal. Samtidigt gäller det oss alla att även fortsättningsvis ta ett stort ansvar för att smitta inte kommer in på våra boenden. Vi är fortfarande i en pandemi.

Vi startar inom kort ett arbete för att se över hur vi ska förhålla oss till det nya beslutet. Vi inväntar tydliga riktlinjer, föreskrifter och rekommendationer från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. När dessa kommit kommer vi att gå ut med mer information.

Även efter den 1 oktober så kommer det vara så att man inte ska besöka boendet vid minsta tecken på förkylningssymptom samt att man skall följa de basala hygienrutinerna.

Det är också olämpligt med en anstormning av besökare vid ett och samma tillfälle.”

/Socialförvaltningen och socialchef Johan Callenmark

Fram till och med den 1 oktober gäller följande regler om du vill besöka en anhörig.