2020 april

A-lokalen i Kuxahallen klar för massvaccinationer

A-lokalen i Kuxahallen klar för massvaccinationer

Kapacitet att vaccinera 60 personer per timme