Bild på kuxahallen från parkeringen

A-lokalen i Kuxahallen klar för massvaccinationer

Kapacitet att vaccinera 60 personer per timme

Kuxahallen blir platsen för utökade vaccinationer i Ockelbo. Här kommer Region Gävleborg att ha kapacitet att vaccinera upp emot 60 personer per timme.

Ann-Katrin Sundelius, tf kommunchef i Ockelbo kommun, är nöjd över att kunna bidra till vaccinationerna mot covid-19.

- Vi är glada att kunna tillhandahålla en centralt belägen lokal för Region Gävleborgs vaccinationer av våra medborgare. A-lokalen innebär att man slipper trängas och här finns också gott om gratis p-platser, säger Ann-Katrin Sundelius.

Börjar den 10 april

Region Gävleborg räknar med att börja använda A-lokalen i Kuxahallen från 10 april och framåt.

- Vaccineringen ska ske enkelt, lättillgängligt och rättvis, därför bad jag sedan en tid tillbaka hälso- och sjukvårdsdirektören att säkra bra lokaler nära länsinvånarna, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S). Nu sker det i Ockelbo och det är viktigt för kommuninvånarnas möjlighet att ta vaccinet och få skydd.

Kan vaccinera 60 personer i timmen

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik hade 587 av kommunens invånare fått sin första dos fram till 25 april, vilket är cirka 12 procent av befolkningen. 376 personer var färdigvaccinerade med två doser.

När det kommer större mängder vaccin framåt maj och juni kommer kapaciteten vid Kuxahallen att ligga på cirka 60 personer per timme vid cirka 5 ”stickstationer”.

- Det är en beräkning vi gjort utifrån det antal doser som vi fått preliminärt besked om fram till 30 juni, säger Kicki Ceder, vårdenhetschef för hälsocentralen i Ockelbo

Region Gävleborg hyr A-lokalen i Ockelbo under tiden 1 april till 30 juni, med möjlighet till förlängning.

A-lokalen

Här inne i A-lokalen ska alla Ockelbo kommuns invånare som vill vaccineras.

2021-04-01