Nya skärpta rekommendationer i Gävleborg

Spridning av covid-19 ökar

Spridningen av covid-19 ökar i Gävleborgs län, men även i Ockelbo kommun där vi ser en hög samhällssmitta. Nu har smittskyddsläkaren Shah Jalal beslutat att införa nya skärpta regionala rekommendationer. Nedan följer information från Region Gävleborg. 

Spridningen av covid-19 ökar igen i Gävleborg. Det finns en stor samhällsspridning av den brittiska mutationen B.1.1.7. Virusvarianten har visat sig sprida snabbare än icke muterade virus. Andelen muterade virusvarianter har ökat under de fyra sista veckorna och låg på ca 42,8 % i vecka 7. Dessutom har behovet av sjukhusvård för covid-19 slutat att minska. Läget är oroväckande och det är av största vikt att undvika en fortsatt ökning av smittspridningen och en ökad belastning på sjukvården.

Mot bakgrund av detta beslutar smittskyddsläkaren i Gävleborg att införa nya skärpta regionala rekommendationer.

 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. 

  Det kan exempelvis handla om arbetsplatser där svårt att hålla avstånd. Munskydden i kollektivtrafiken bör nu användas hela tiden, inte bara i rusningstid. Detta gäller personer födda 2004 och tidigare. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.
 • Personer som är anställda vid eller har uppdrag i en verksamhet i länet, där det bedöms pågå ett större utbrott, rekommenderas att undvika att vistas ute i samhället för att minimera möten med andra människor. 

  Personer som har tillfrisknat efter genomgången infektion av covid-19 under det senaste halvåret undantas från denna rekommendation. De verksamheter som berörs blir särskilt kontaktade av Region Gävleborg.

Vi vill påminna om de tidigare rekommendationerna. Det är extra viktigt att följa dem.

 • Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar.

  Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.

 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan.

  På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. 

  Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel.

  Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.

De nya skärpta rekommendationerna gäller från och med tisdagen den 23 februari 2021 till och med den 10 mars 2021.

Inför detta beslut har samråd skett med Folkhälsomyndigheten, Region Gävleborg och Länsstyrelsen i Gävleborgs län. De regionala rekommendationerna ska ses som en lokal förstärkning av Folkhälsomyndighetens gällande allmänna föreskrifter och råd.