"I varje klass har tre till fyra elever någon hemma som missbrukar"

Alkohol och drogterapeuten Eva ger tips på hur du kan hjälpa ett barn

Vart femte barn har någon gång under uppväxten minst en förälder med alkoholproblem, enligt en rapport från CAN. Det är 430 tusen barn i Sverige. Nu pågår uppmärksamhetsveckan Spela Roll! som är till för att sprida kunskap hur föräldrars alkholkonsumtion riskerar att påverka barn negativt.

Eva Åström jobbar som alkhol- och drogterapeut i Ockelbo kommun. I filmen ovan berättar hon hur ett barn kan påverkas av föräldrars beroende, och hur du som en vuxen kan hjälpa. Ta gärna sex minuter av din tid och titta på filmen.

Vuxna behöver kliva fram och ta ansvar

Barn till föräldrar med alkoholproblem har ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa, att inte klara av skolan och att på sikt utveckla egna problem med alkohol och andra droger. Man vet också att hjälp och stöd under uppväxten skapar större förutsättningar för att må bra. Tyvärr är det långt ifrån självklart för alla barn.

Barn till föräldrar som dricker för mycket alkohol har rätt att bli uppmärksammade och att få hjälp. Föräldrar har en viktig roll i att tillgodogöra barn sina rättigheter. När föräldrar inte förmår att handla för sina barns bästa behöver andra vuxna kliva fram och ta ansvar. Uppmärksamma barnens situation, lyssna till dem och se till att de får hjälp och stöd!

Hit kan du vända dig

Som barn kan du alltid vända dig till en vuxen. Det kan vara en lärare på skolan, en kurator, en vuxen vän eller så kan man ringa BRIS på 116 111.

Som vuxen kan du göra en orosanmälan genom att ringa till socialförvaltningen.

Socialförvaltningen: 0297- 555 67.

Är det utanför ordinarie öppettider kan du kontakta socialjouren.

Socialjouren: 026- 10 02 25

Behöver du hjälp med ditt missbruk?

Ockelbo kommuns alkohol och drogterapeut erbjuder tre anonyma och konsultativa samtal, samt kartläggning och bedömning av missbruks/beroende-problematiken med förslag till behandlning. Läs mer här.

Syftet med uppmärksamhetsveckan Spela Roll!

Det är är att sprida kunskap och väcka samtal kring hur föräldrars alkoholkonsumtion riskerar att påverka barn negativt. Målet är att vuxna ska bli bättre på att uppmärksamma och förstå barns situation samt hur de kan gå till väga för att agera för barnens bästa.

Spela Roll! återkommer varje år under den vecka som infaller runt alla hjärtans dag (8-14 februari 2021). 2021 är det tio år sedan uppmärksamhetsveckan genomfördes första gången! Läs mer på: duspelarroll.se

2021-02-08