Fjärrundervisning för hela Perslundaskolan

Efter sportlovet

Utbildnings- och kulturförvaltningen har i samråd med smittskyddsläkaren beslutat att hela Perslundaskolan övergår till fjärrundervisning efter sportlovet. 

Med anledning av att smittspridningen av Covid-19 nu är stor i samhället och att vi har flera fall av konstaterad smitta på Perslundaskolan så har vi haft kontakt med smittskyddsläkaren i Region Gävleborg. Utifrån det läge som råder så har vi beslutat att även mellanstadiet, årskurs 4–6 behöver övergå till fjärrundervisning efter sportlovet. Detta innebär att vi inom grundskolan beslutat att hela Perslundaskolan kommer att ha fjärrundervisning på heltid under vecka 10.

Från och med måndag 8 mars gäller följande åtgärder:

Åbyggeby och Gäveränge

  • Vi håller hela verksamheten öppen och får hjälp med bemanning från andra delar inom grundskolan och kommunen vid behov.

Perslunda

  • Årskurs 4, 5, 6 har fjärrundervisning enligt ordinarie schema.
  • Årskurs 7, 8 och 9 har fjärrundervisning enligt ordinarie schema.

Löpande information kommer att publiceras på SchoolSoft.

Vi inser också att detta beslut kommer när både elever och personal i är på lov och att varken lärare eller elever på mellanstadiet hunnit förbereda sig för hur lektionerna kommer att se ut på måndag. Finns det elever som behöver hämta sin dator på skolan på måndag så gör man självklart det. Steg 1 är att alla elever stannar hemma på måndag och steg 2 är att få igång undervisningen under måndagen.

Kosten

  • För att minska risken för smittspridning i skolmatsalen så har vi utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer fortsatt anpassade rutiner.
  • De elever som har undervisning i hemmet kan, precis som tidigare få lunchlådor från skolan. Mer information kommer via SchoolSoft.

Dessa åtgärder gäller i första hand till och med 14 mars. Om behoven förändras kan beslutet justeras. Information läggs fortlöpande ut på SchoolSoft. Vid frågor kan man i första hand vända sig till biträdande rektor på respektive skola.

Vi ber om förståelse för att allt inte kommer att fungera perfekt på måndag men vi kommer att göra allt vi kan för att säkerställa en god undervisning så fort det bara går.

Marianne Axlund                                      Ola Johansson

Rektor grundskolan                                  Förvaltningschef/Skolchef