Kommunfullmäktige via teams

Kommunfullmäktige 8 mars

Läs mer och se sändningen om vad som beslutades

Kommunfullmäktige fortsätter att hållas digitalt. Den här gången med den ordinarie mandatfördelningen på 31 ledamöter, istället för 23 som det var stora delar under 2020. Nedan hittar du ett urplock av det som beslutades den 8 mars. 

Läs handlingarna här

Läs extra ärenden här

 Se sändningen i efterhand här

Försäljning av förråd och fastighet (s. 55-86).

Ockelbo Lego Mek hörde av sig till Ockelbo kommun och ville köpa kommunens förråd och mark som redan ligger i anslutning till Lego Mek för att utveckla sin verksamhet. En mäklare värderade fastigheten till 350 tusen kronor. Kommunfullmäktige godkände försäljningen till samma pris.

Bionär Närvärme AB har också hört av sig till kommunen, detta för att köpa huset som de använder för drift av fjärrvärmepannan i Ockelbo kommuns fjärrvärmenät. Värderingen av mäklare låg på 200 tusen kronor, något fullmäktige godkände. 

Medborgarförslag – gratis arbetsskor till anställda inom vården (s. 86).

En invånare i Ockelbo vill ha fria arbetsskor i vården. Bland annat skriver hen att de går långa sträckor på en dag, vilket nöter på de privata skorna som inte ingår i arbetskläder och att det är en jämställdhetsfråga, då mansdominerade yrken oftast innefattar fria arbetsskor från arbetsgivaren. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Anmälan av motion – LOV inom äldreomsorgen och policy för föreningsbidrag och visionsmedel (s. 3-6 i extra ärenden).

Moderaterna i Ockelbo har lämnat in två motioner. Ena handlar om att man bör införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom äldreomsorgen. Den andra motionen handlar om att införa en policy för föreningsbidrag och visionsmedel. Motionerna remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellation – dåliga vägar (s.7)

Linus Gunnarsson (M) ställde i en interpellation flera frågor till kommunalrådet Magnus Jonsson (S) om dåliga vägar i Ockelbo kommun. I sändningen kan du se debatten från minut 32.