Med anledning av artikel angående vaccinering

Johan Callenmark, socialchef Ockelbo kommun kommenterar artikeln i Arbetarbladet angående vaccineringen av chefer inom vård och omsorg.

Med start den 30 december så vaccinerades alla äldre som ville ha vaccin på särskilt boende för äldre, Bysjöstrand, samt på gruppbostaden inom LSS. Den 14 januari inleddes planen för vaccination av samtlig personal på Bysjöstrand.

Parallellt med detta skedde ett större utbrott av covid-19 på Bysjöstrand och ett stort antal av personalen blev smittade. Har man infektion i kroppen kan man inte vaccineras – varpå det blev vaccin över.

Hanteringen av vaccinet omgärdas av en rad säkerhetsregler. Det aktuella vaccinet måste transporteras extremt kallt, runt 70 minusgrader, annars förstörs vaccinet. När kylkedjan väl är bruten måste vaccinet blandas inom två timmar samt ges inom sex timmar. Vid den tidpunkten fick färdigblandat vaccin inte transporteras med exempelvis bil för att det var skakkänsligt.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska gjorde då bedömningen att för att vaccin inte skulle gå förlorat eller slängas bort, slattar samt restdoser, att med kort varsel kalla in tillgänglig personal på Hemtjänsten samt LSS gruppbostad – så även de chefer som var på plats.

Efter de omständigheter och den tidspressade situation som förelåg där och då så är min uppfattning att det var ett rimligt beslut – vi hade inte möjlighet just då att kalla in personer med hemtjänst och andra äldre i kommunen med kort varsel.

Jag förstår att det här rör upp känslor. Vaccinationsfrågor berör – speciellt som vaccinationsviljan ökar, parallellt med att vi får betydligt färre doser än planerat. Jag vill också betona ingen har fått vaccin på bekostnad av någon annan.

Johan Callenmark, socialchef Ockelbo kommun

2021-03-26