Så ska information angående covid-19 hanteras i skolor och förskolor

Länets skolchefer och Region Gävleborgs smittskyddsläkare överens

Länets skolchefer och Region Gävleborgs smittskyddsläkare har kommit överens om att förtydliga vilken information biträdande rektorer/rektorer ska gå ut med vid konstaterad covid-19 på skolor och förskolor.

Förskolor och skolor ska hantera information om konstaterad covid-19 smitta utifrån offentlighets- och sekretesslagen. Den innebär att biträdande rektorer/rektorer endast får sprida uppgifter om konstaterad smitta så att personers identitet inte röjs.

Överenskommelsen som nu är gjord innebär följande förtydligande

  • Om ett barn/elev/vuxen konstateras ha covid-19 ansvarar barnets vårdnadshavare/den vuxne för att informera de personer som kan ha utsatts för smitta.
  • Information om smittan måste ges till ansvarig biträdande rektor/rektor. Berörda vårdnadshavare/vuxna i verksamheten ska därefter informeras av biträdande rektor/rektor om att smitta finns utan att röja personens identitet. biträdande rektor/rektor har tystnadsplikt.
  • Om information inte kan ges utan att röja personens identitet ska allmän information om smitta förmedlas till alla i verksamheten.
  • Vid klustersmitta bedömer Regionens smittskyddsenhet situationen och kontaktar biträdande rektor/rektor för vägledning och vidare handläggning.
  • Biträdande rektor/rektor har också skyldighet att kontakta Regionens smittskyddsenhet vid misstanke om klustersmitta.

"Blir ännu tydligare"

- Riktlinjerna är inte nya för oss, vi har följt dessa tidigare. Men det är en styrka i att vi har en länsgemensam överenskommelse så att det blir ännu tydligare för alla kommuner vilken informationsskyldighet man har vid eventuell smitta av covid-19, säger Ola Johansson, utbildnings- och kulturchef i Ockelbo kommun.

Vid frågor kontakta:

 

Gäverängeskolan och Åbyggebyskolan:

Sofia Göthe, biträdande rektor - 0297-55336

Perslundaskolan:

Anna Höglund, biträdande rektor, åk 4-9 - 070-160 41 21

Stenhuggaren, Jädraås, Lingbo och Åmots förskolor:

Marita Boswell, biträdande rektor - 0297-555 98

Wij förskola:

Ida Bergqvist, biträdande rektor - 0297-55 508

2021-03-22