Arbetslösheten fortsätter att minska i Ockelbo

Lägsta siffrorna sedan 2014

Antalet inskrivna arbetslösa minskar stadigt i kommunen, det visar färsk statistik från Arbetsförmedlingen. Siffran är den lägsta på sju år.

Arbetsförmedlingen för löpande statistik gällande inskrivna arbetslösa, som innefattar öppet arbetslösa och sökande i program i sex månader eller mer. I augusti månad har det minskat från 327 personer år 2019, alltså innan coronapandemin bröt ut, till 239 detta år. En minskning med 88 personer, vilket är hela 27 procent.

- Det är glädjande att se denna trend efter sju år med både lågkonjunktur och flyktingkris. Vi bedriver en offensiv arbetsmarknadspolitik för de som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Som enskild person har man ett ett eget ansvar för försörjning, men jag är stolt över våra verksamheter som tar ett stort ansvar tillsammans för att hjälpa fler Ockelbobor ut på arbetsmarknaden, säger Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Färre som varit inskrivna ett år eller mer

Liknande siffror har inte visat sig sedan augusti 2014, då 238 personer var inskrivna som arbetslösa. Glädjande är också att antalet personer som varit inskrivna i över ett års tid minskat från 246 i augusti 2019, till 147 i år.

I juli förra året berättade Sveriges radio att arbetslösheten minskade med två procentenheter i Ockelbo kommun, trots pandemin. Då låg den på 10,2 procent. Nu ligger det på 9 procent. Det är fortfarande ovanför rikssnittet, som är på 7,7 procent, men lägre än snittet för Gävleborgs län, som är 9,6 procent.

"100 olika anledningar"

Arbetsmarknadsenheten i Ockelbo kommun fortbildar och sysselssätter människor som under längre tid stått utanför arbetsmarknaden. En framgångsfaktor har varit att man blivit bättre på att samverka i kommunen.

- Det finns hundra olika anledningar till att det har blivit bättre, men framförallt samverkar vi mycket bättre nu inom kommunen. Det har varit mycket jobb för vår personal, men det hade inte gått utan de andra nämnderna, säger Anders Roth, chef för Arbetsmarknadenheten och tillägger:

- Sen har det blivit bättre samverkan med det privata näringslivet. Och så har vi utnyttjat arbetsmarknadsåtgärder till max, vi har varit otroligt snabba på de åtgärder som regeringen lagt fram hela tiden, säger han.

Inskrivna arbetslösa – öppet arbetslösa och sökande i program för Ockelbo kommun:

  • Augusti 2021 – 239 – 9 procent
  • Augusti 2020 – 279 – 10,2 procent
  • Augusti 2019 – 327 - 11,7 procent

Du kan läsa mer och ta del av statistik på Arbetsförmedlingens webbplats (öppnas i nytt fönster)

2021-09-24