Ockelbo kommun gick plus under pandemiåret 2020

Läs mer om året som gick – bläddra i årsredovisningen

Trots ett år av pandemi gick Ockelbo kommun med bolag och förbund plus 13 miljoner kronor. Det är 14 året i rad som kommunen och dess verksamheter levererar ett positivt resultat.

Den 10 maj klubbade kommunfullmäktige och godkände årsredovisningen för 2020. Den finns nu tillgänglig att läsa för dig som vill ta del av vad som skett i de enskilda nämnderna samt kommunens bolag förra året. Du kan också grotta ner dig i det ekonomiska resultatet som redovisas i detalj.

Klicka här för att ta del av och bläddra i årsredovisningen.

Egna kapitalet ökar

Ockelbo kommun exlusive bolag och förbund, exempelvis Ockelbogårdar och Ockelbo Vatten AB, gick åtta miljoner kronor plus 2020. Pandemin har inneburit fler ökade kostnader – men mycket har täckts upp tack varje de extra statliga stöden som utbetalats på grund av pandemins påverkan. Resultatet innebär att kommunens egna kapital ökar från 135 till 143 miljoner kronor.

Arbetslösheten och befolkningen har minskat

I Sverige och i länet ökade arbetslösheten under 2020. I Ockelbo har den däremot minskat från 11,7 procent 2019 till 10,2 procent 2020. Trots det är arbetslösheten fortfarande högre än genomsnittet i Sverige som ligger på 8,6 procent. Befolkningsutvecklingen minskade med 24 personer från år 2019. Den 31 december 2020 låg antalet invånare i Ockelbo kommun på 5884 personer.

Låneskuld

Låneskulden för Ockelbo kommun har ökat. Under 2018 och 2019 låg den på 150 miljoner kronor, men ökade under 2020 främst på grund av övertagande av lån i samband med köpet av Wij Trädgårdar och lån som tagits för att finansiera nybyggnationen av Kvarteret Hästen. Den totala låneskulden ligger nu på 170 miljoner kronor, vilket motsvarar 29 000 kronor per invånare. Medelvärdet för riket låg 2019 på cirka 37 000 kronor per invånare.

Viktiga händelser under året

År 2020 har trots avsaknad av evenemang och händelser varit händelserikt då vi fått anpassa oss efter pandemin. Klicka här för att bläddra igenom nyheterna från året. 

alt""

På bilden ser du ett urplock av viktiga händelser år 2020 är när Tempo i Åmot blev årets företagare, SSPFs möte med motorburen ungdom i Ockelbo, när Svenska Kyrkan inledde volontärarbete i början av pandemin och när daglig verksamhet färdigställde skyddsvisir till vård och omsorg.

2021-06-09