Yttre skötsel-teamet samlas för gruppbild på Wij Trädgårdar

Möt gänget som ska hålla Ockelbo i trim

Följ med på Yttre skötsels första uppdrag

Nu har den yttre skötseln tagits över i Ockelbo kommuns egen regi. Det innebär att personal från Wij trädgårdar och tekniska enheten samt deltagare från Arbetsmarknadsenheten (AME) bildar ett nytt team som ska hålla Ockelbo med byar vackra.

Yttre skötsel handlar om att exempelvis klippa och underhålla gräs- och grönområden, röjningsarbeten, åtgärda och kontrollera lekplatser, olja bryggor och ta reda på sopor i skog och mark. Mycket av det arbetet har redan gjorts av den tekniska enheten - och en del har gjorts via upphandlat företag. Istället tas nu allt över av kommunen.

Det här innebär att Ockelbo kommuns personal som innefattar park- och trädgårdspersonal på Wij Trädgårdar, anställda och nyanställda på tekniska enheten, samt personal från AME går ihop och skapar en gemensam organisation som tillsammans ska skapa en känsla av Wij Trädgårdar i hela kommunen. Gruppen som är på ungefär 20 personer har även ansvar för Ockelbogårdars yttre skötsel, där det kommunala bostadsbolaget köper tjänsten av kommunen.

Den nya organisationen innebär också att det blir mer handledare tillgängliga. För AME möjliggör detta fler platser för praktik, arbetsträning, validering och utbildning och det kan också bli mer platser för feriearbetande ungdomar.

Hör arbetsledare Håkan Löfstrand berätta mer om den nya gruppen i klippet.

Träffa Petter Nordin som kör den förmodligen största gräsklipparen i Ockelbo

Beslutet att ta över den yttre skötsel i egen regi togs i kommunfullmäktige den 21 december. Klicka här för att läsa mer om utredningen från och med sida 52 i handlingarna.  Snöröjning och halkbekämpning upphandlas även fortsättningsvis.

Lyssna gärna när P4 Gävleborg träffar Håkan Löfstrand och Petter Nordin genom att klicka här!

2021-06-04