Kommunala verksamheter planerar för öppning

Läs mer om vad som gäller

Smittspridningen i länet minskar. Den gemensamma överenskommelsen i länet om att hålla vissa kommunala verksamheter stängda för allmänheten upphör den 1 juni.

 - Vi är glada över att snart kunna öppna upp igen och hoppas att vi får en normal och pandemifri höst, men till dess är det viktigt att vi fortsätter att följa de nationella rekommendationerna och gör allt vi kan för att fortsätta minska smittspridningen, säger Ola Johansson, utbildnings- och kulturchef.

Möjliggör öppning

De regionala rekommendationerna tas från den 1 juni bort och istället övergår Gävleborg till de nationella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Med tanke på den minskade smittspridningen väljer länets kommuner i samråd med Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg att möjliggöra öppning av kommunala anläggningar.

I Ockelbo kommun har simhallen, de kommunala idrottsanläggningarna, kulturskolan och öppna förskolan omfattats av överenskommelsen.

Så här påverkas verksamheterna:

Simhallen och gymmet

Öppnar upp den 17 augusti för allmänheten. Den 13 juni stänger simhallen oavsett för säsongen, vilket i kombination med att servicearbete och underhåll redan påbörjats, gör det svårt att öppna med kort varsel i två veckor. Sommarsimskola som redan är planerad kommer inte att påverkas. I augusti öppnas simhallen förhoppningsvis utan begränsningar av pandemirestriktioner med ett uppgraderat café, vattenhinderbana och infrabastu.

Actic gym kommer även det att hålla stängt fram till den 17 augusti. Detta eftersom Ockelbo kommuns simhallspersonal som underhåller träningsanläggningen inte har förutsättningar att se till att restriktionerna efterföljs. 

Kommunala idrottsanläggningar

De kommunala idrottsanläggningarna utomhus håller öppet för barn, ungdomar och vuxna. Detta gäller även tävling, som för vuxna sker utomhus i mindre skala. Det är ännu inte klarlagt vad som gäller vuxnas träning inomhus. Läs mer vad som gäller på RF-SISU Gävleborgs hemsida.

Kulturskolan

Kommer att fortsätta med mestadels fjärrundervisning terminen ut. I nuläget renoverar man lokalerna vilket hade försvårat en öppning. Öppnar upp till höstterminen med uppfräschade lokaler.

Öppna förskolan

Startar upp digitalt i juni. Mer information kommer inom kort.