Kommunstyrelsens ordförande och näringslivschefen

Ockelbo kommun visar upp sitt bästa företagsklimat på tio år

Läs mer om resultatet

Företagen i Ockelbo ger kommunen ett gott betyg när den årliga enkäten om företagsklimat för år 2021 samlats in. När resultatet sammanfattats får Ockelbo kommun ett snittbetyg på 3.55 på en skala 1-6. Det är högre än riksgenomsnittet, näst högst i Gävleborgs län, och vårt bästa resultat på 10 år.

- Jag är försiktigt positiv över att vi forsätter bli bättre. Det tyder på hur viktigt det är med det klassiska fotarbetet, att man aldrig kan slå sig till ro. Nu gäller det att vi i kommunen fortsätter jobba med våra relationer med det lokala näringslivet, säger Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Svenskt Näringsliv skickar varje år ut en enkät till företagare i Sveriges kommuner för att mäta företagsklimatet. Där får man svara på frågor som handlar bland annat om kommunernas service och bemötande, handläggningstider, information till företag, tillgång till kompetens och brottslighet mot företag. Enkäten gick ut till 175 företag i Ockelbo kommun och 73 valde att svara.

Ockelbo stiger igen 

Ockelbo kommun hade under 2000-talet höga resultat, något som sedan minskat. Vårt lägsta resultat var år 2015, då betyget låg på 2,85, som visade sig vara i bottenskiktet av Sveriges kommuner. Men sen dess har det vänt och nu ger företagarna i Ockelbo kommun oss ett samlat betyg på 3.55 av 6. Så högt har det inte varit sedan 2011. I Gävleborgs län är det bara Ovanåkers kommun som får ett högre betyg än Ockelbo. Förra året hamnade Ockelbo på plats 183 av Sveriges 290 kommuner. Årets ranking, där alla kommuner jämförs, presenteras i september.

- Vårt mål är att vara bland de 100 bästa i Sverige och bäst i Gävleborgs län. Nu gäller det att vi jobbar vidare och tillsammans med företagen kan vi förbättra företagsklimatet, säger Mimmi Ekström, näringslivschef i Ockelbo kommun och fortsätter:

- Alla inom kommunen möter dagligen företagare på sitt jobb eller på fritiden. Mycket handlar om attityder och förståelse för  varandras roller, säger hon.

Företagarfrukost

Ett resultat som stärkts är kommunens information till företagen som har ett betyg på 3.39. Tidigare har politiker och tjänstepersoner genomfört en företagardialogvecka men det har uteblivit på grund av pandemin. Istället införde näringslivsenheten en digital företagarfrukost, där kommunalråd, kommunchef och andra tjänstepersoner informerar om vad som är på gång i kommunen och där ett företag varje månad får presentera sin verksamhet.

- Vi har bra arenor att mötas på och en sak som faktiskt har varit positivt med pandemin är att ha Teams-möten. Det passar många inom näringslivet när man inte behöver ta en hel för- eller eftermiddag för att träffas och vi ser att det blir bra inspel och diskussioner, säger Magnus Jonsson (S).

bild från teamsmöte

Så här kan en digital företagarfrukost se ut.

Det har även ställts frågor till företagen om kommunens myndighetsutövning. Det handlar bland annat om kommunens handläggningstid är rimlig. Betyget i enkäten ökade från 2.89 förra året till 4.11 i år. Frågan om hur lätt det är att komma i kontakt med en handläggare ökade också kraftigt från 3,60 förra året till 4,50 år 2021.

Ett mer negativt svar är frågan i vilken utsträckning ens företag påverkas av brottslighet och otrygghet i kommunen. Där hamnar medelvärdet på 4.06 jämfört med rikssnittet på 3.75.

bild på enkätfrågor från Svenskt näringsliv

Klicka på bilden för att ta del av en presentation av Ockelbo kommuns resultat!

Klicka här för att ta del av hela undersökningen.