Vattensalamander

Tipsa kommunekologerna om var det finns större vattensalamandrar!

I maj drar LONA-projektet Större vattensalamander i västra Gästrikland igång. Syftet med projektet är att inventera större vattensalamander i landskapet för att få information om var arten finns. Nu vill vi ha in dina tips på var vi kan hitta den! 

- Lokal kunskap är viktigt att fånga upp så om ni har tips på småvatten där arten kan finnas får ni gärna höra av er och berätta mer, säger Henry Nilsson, kommunekolog på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Vi inventerar större vattensalamander under maj

Arten har minskat till följd av habitatförlust och behöver riktade insatser för att inte fortsätta minska. Den påverkas negativt av bland annat ett effektiviserat jordbruk, bekämpningsmedel och övergödning.
Den större vattensalamandern är fridlyst och skyddas enligt 4 § artskyddsförordningen, där den har ett starkt skydd genom Bernkonventionen och EU:s art- och habitatdirektiv.

- Under maj månad ska vi inventera småvatten i Sandviken, Hofors och Ockelbo. Med stark pannlampa går vi runt om vattensamlingen på natten och söker efter artens spelplatser. Målet är att ta reda på var arten finns och om den behöver extra hjälp genom naturvårdsinsatser, säger Henry Nilsson, kommunekolog på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Såhär lämnar du tips till oss!

Kontakta vår kommunekolog Henry Nilsson på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, om du vill lämna tips på större vattensalamander: Via mail: henry.nilsson@sandviken.se eller telefon: 026-24 14 48

Vad är LONA?

LONA-projektet är ett led i en ökad kunskapsuppbyggnad och kartläggning om hotade arter i närområdet och pågår under 2021. Du kan läsa mer om projektet på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.