kommunhuset

Ockelbo kommun ligger fortfarande bra till på NKI-rankingen

En årlig mätning om kommuners service till företag

Nöjd kund-index, NKI, är en analysmetod som visar hur nöjda företagare är med kommuners service. Även om Ockelbo kommun med årets NKI på 76, tappat lite jämfört med förra året, så fortsätter den positiva utvecklingsresan bland Sveriges kommuner i service till företagare.

Den nationella kundundersökning som årligen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, visar att vi för år 2021 stod starkt i vårt NKI, när vi hamnade på plats 85 av 189 möjliga. Det är ett litet tapp från år 2020 där vi var på plats 72. 

Företagare har fått ge omdömen om hur deras ärenden hanterats vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens och effektivitet. Detta inom områdena brand, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.  

- Kommunernas myndighetsutövning och service till företagen är en mycket viktig del i arbetet för ett positivt företagsklimat, där bemötande, återkoppling och information är a och o. Dessa mätningar är ett bra underlag för att fortsätta utveckla och förbättra servicen till våra företagare, säger Mimmi Ekström, näringslivschef Ockelbo kommun.

Fina resultat för Västa Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

- På miljösidan så ser det bra ut i våra tre samverkanskommuner; Sandviken, Ockelbo och Hofors. Generellt så utgår vi från en hög nivå av nöjdhet inom alla undersökta områden, konstaterar Yvonne Andersson, förvaltningschef, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och fortsätter:

- Det är höga siffror när man ligger på 75–80 och däröver, så 77 (medelvärdet för Sandviken, Ockelbo och Hofors) är ett jättefint aggregerat resultat för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS. De här mätningarna och svaren är väldigt värdefulla för oss eftersom vi utvärderar resultaten och därefter ytterligare förbättrar och utvecklar verksamheten. Det har vi gjort sedan 2016 när VGS startade”, säger Yvonne Andersson. 

VGS arbetar ständigt med att vara tillgängliga och vill att företagarna ska känna att det är lätt att göra rätt. 

- Vi gör vad vi kan för att ge god service och förklara på ett så tydligt sätt som möjligt vad det är som gäller enligt de olika lagstiftningarna. Vi vill möjliggöra för aktörer att förverkliga sina drömmar så långt det går. Vi har en fin samverkan inom kommunerna för att kunna erbjuda en så bra service som möjligt till alla våra fantastiska företagare”, säger Yvonne Andersson. 

Om undersökningen

Undersökningen genomförs bland företagare som har haft ett ärende inom ett eller flera av ovan nämnda myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Enkäten för upphandling följer samma struktur men frågorna skiljer sig där en del från den ordinarie mätningen.

I enkäterna ger också företagarna en helhetsbedömning av sitt ärendes hantering. Det är denna helhetsbedömning som ligger till grund för måtten ”nöjd kund-index” (NKI) respektive ”nöjd upphandlings-index” (NUI).

198 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar/förbund deltog i undersökningen 2021. Svarsfrekvensen blev 49 procent för NKI-mätningen och 52 procent för NUI-mätningen.

Läs mer på SKR:s hemsida (öppnas i nytt fönster)

2020-05-13