Tobjörn Pant och Magnus Jonsson står inne i simhallen

Ockelbo kommun tar över driften av simhallen

Stora investeringar väntar

Ockelbo kommun tar nu över driften av Ockelbo simhall från Ockelbogårdar AB från och med den 1 januari 2023. Beslutet togs i kommunfullmäktige där politikerna även beviljade investeringsmedel på 6,5 miljoner kronor för att åtgärda brister i simhallen.

Kommunstyrelsen beslutade förra sommaren att i en avsiktsförklaring tydliggöra att simhallen i Ockelbo är en viktig och angelägen träffpunkt för kommunens invånare och att ansvaret för driften ska tydliggöras. Simhallen ligger i Kvarteret Uret som ägs av Ockelbogårdar AB där Ockelbo kommun betalar en hyra till det kommunala bostadsföretaget. Den 19 december beslutade ett enigt kommunfullmäktige att Ockelbo kommun som hyresgäst ska ta över ansvaret för driften och investeringar i simhallen. 

- Simhallen betyder så otroligt mycket för hela vår kommun. Enligt skollagen ska vi erbjuda simundervisning och det är också en viktig träffpunkt för våra invånare. Det kostar alltid pengar att ta ansvar, men vi från politiken har bestämt oss för att det ska finnas kvar och ser nu till att det finns investerings- och underhållspengar för att behålla vår fina simhall, säger Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

vy inifrån simhallen

Simhallen öppnade samtidigt som Kvarteret Uret byggdes 1986.

Investeringsbehov

Simhallen i Ockelbo har flera brådskande investeringsbehov. Förutom att ta över driften beslutade kommunfullmäktige att godkänna investeringsmedel på 6,5 miljoner kronor.

- Nu ska vi släcka några saker som ligger efter i underhåll så att vi har en fungerande anläggning. Vi ser att det finns vissa brister och i första hand ska vi se till att ångbastun och bubbelpoolen ska fungera och så blir det en ny reningsprocess av vattnet samt att vi ska flytta ut vissa delar av driftrummet, säger Torbjörn Pant, teknisk chef i Ockelbo kommun. 

bubbelpool

Bubbelpoolen är ett populärt inslag i simhallen.

Stora delar av Sverige står inför liknande problem som Ockelbo kommun. Enligt Svenska Badbranschen behöver kommunerna investera 40 miljarder kronor under en tioårsperiod för att klara alla renoveringar och nybyggen. Ett badhus har en livslängd på ungefär 40 år och simhallen i Ockelbo börjar nu närma sig den åldern. En renovering av hela anläggningen beräknar Tekniska enheten kosta ungefär 18-20 miljoner kronor, inklusive de akuta åtgärderna på 6,5 miljoner kronor.

- Vi kommer att inleda en förstudie på ytterligare behov som tillkommer och vi ser redan nu att vi står inför en rejäl upprustning. Att bygga en ny simhall finns inte på kartan, det skulle innebära väldiga pengar. En renovering skulle öka livslängden med ungefär 20 år, säger Torbjörn Pant.

Kommer badgästerna märka av några förändringar?

- I början kommer man som badgäst inte märka något, förutom att anläggningen ska fungera. Men när vi ska se över och rusta helheten så får man se vad som händer, säger han.

I kommunens regi

Med övertagandet av drift och investeringar får Ockelbo kommun en reducerad hyresavgift, något som finansierar investeringarna till viss del. 

- Om vi tittar i backspegeln så borde vi ha tagit tag i det här för länge sen, för det här är något som vi hela tiden har skjutit framåt. Men nu är vi där och måste ta ansvar. Simhallen hör mer hemma i kommunens regi än Ockelbogårdars. Det har funnits en frustration när vi mött badgäster och nu måste vi se till att hela simhallen fungerar säger Magnus Jonsson (S) och tillägger att den har haft stor betydelse även för honom genom åren:

- När mina barn var små var vi här nästan varje fredag och när jag blivit lite äldre har vi fram tills pandemin varit ett gäng på tisdagsmorgnarna och druckit kaffe och badat ångbastu. När vi får ordning  på det här igen så hoppas jag att vi kan återuppta tisdagsmorgnarna, säger han.

infrabastu

Inne i simhallen finns förutom vanlig bastu en infrabastu som går att hyra.

2022-12-29