Ockelbo kommun uppmärksammar Orange Day 2022

Den 25 november är FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Ockelbo kommun flaggar orange på Orange Day för att visa sitt stöd till kampanjen.

Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november instiftades av FNs generalförsamling år 1999 som en påminnelse om Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. Kampanjen Orange Day startades 2008 för att uppmärksamma dagen. Den 25 november kommer byggnader över hela världen lysa orange för att manifestera mot våldet.

Du kan läsa mer om Orange Day här (öppnas på unwomen.se)

Det här året kommer länets samtliga kommuner flagga orange tillsammans med Länsstyrelsen. Detta för att visa att vi tar avstånd från kränkningar, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Är du eller någon du känner utsatt för våld?

Alla har rätt till en våldsfri vardag. Våldet kan yttra sig som olika former av fysiska , sexuella, psykiska och materiella övergrepp. Det kan även utgöras av kränkningar, hot, försök till isolering, ekonomiskt våld och psykologisk nedbrytning. Det finns hjälp att få.

Läs mer om våld i nära relationer och vilken hjälp som finns att få.

Läs mer om vad våld är för något (öppnas på våldsfrivardag.se)

Våld är en handling riktad mot en person som genom denna handling skadar, smärtar eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill" (Per Isdal, 2001)".

 2022-11-21