Perslundaskolan en av finalisterna till Skolornas Fredspris

Perslundaskolan är en av finalisterna till Skolornas Fredspris. Priset som blev återinstiftat i år arrangeras av Emerichfonden och Fredens hus. Den skola som vinner priset kommer få ett kunskapslyft om Förintelsen där lärare och elever under ett år får vandra i Emerich Roths fotspår.

- Priset hade varit en väldigt bra erfarenhet för oss då vi skulle få jobba ännu mer med viktiga frågor som värdegrund och demokrati. Det vore också värdefullt för oss att samlas kring något och driva det tillsammans, säger Anna Engblom, ämneslärare i Svenska/SO på Perslundaskolan.

- Vi har påbörjat ett trygghets- och värdegrundsarbete i skolan där vi arbetat med allas lika värde och rätten att vara den man är. Att vara med i den här nomineringen är något som väl stämmer överens med det arbetet, säger Anna Höglund, rektor på Perslundaskolan.

Bidrag till resa

Vinnaren av Skolornas Fredspris får under ett år genomföra utbildning tillsammans med Emerichfonden och Fredens Hus. Målet är att utbilda eleverna till reflekterande och empatiska medmänniskor som kan föra Emerich Roths budskap vidare till nästa generation för ett mer fredligt och demokratiskt samhälle. 

I priset ingår även ett bidrag på 50 000 kronor till en fokusgrupp på skolan som får åka på en resa till någon av Förintelsens minnesplatser.

- Det är viktigt att föra budskapet vidare. Någon måste göra det när förintelseöverlevarna försvinner. Jag tror att om man upplever det här på plats så kommer man också att prata om det. För våra elever skulle det här priset även betyda att vi skulle få vara del av något större och att få känna en stolthet över att gå på Perslundaskolan, säger Anna Engblom.

Övriga finalister är Albäcksskolan i Hultsfred och Rålambshovsskolan i Stockholm. Vinnaren utses den 28 augusti.

Emerich Roth

Emerich Roth, född 1924, överlevde fem koncentrationsläger och har sedan 1992 föreläst om förintelsen i skolor runt omkring i Sverige. Han har mottagit bland annat Raoul Wallenbergspriset och Nelson Mandela-priset. Han gick bort 2022, 97 år gammal.

2022-08-11