Nu utbildas personal i första hjälpen till psykisk hälsa

Ska öka deltagares kunskap om psykisk ohälsa

Ockelbo kommun satsar nu på utbildningsprogrammet Mental Health First Aid (MHFA), på svenska - första hjälpen till psykisk hälsa. I utbildningen får man lära sig hur man tidigt upptäcker och bäst hjälper en person som lider av psykisk ohälsa.

Socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden samarbetar nu för att utbilda personal som dagligen möter människor under viktiga delar av deras vardag, så som elever, brukare, klienter och vårdtagare. Maria Jarefjord som är skolkurator och Karin Johansson, alkohol- och drogterapeut blev för ett år sedan certifierade instruktörer inom MHFA och har nu hållit sin första kurs, med inriktning första hjälpen till psykisk hälsa - äldre.

- Det här är en form av bemötandeutbildning där deltagarna får kunskap om hur man exempelvis bemöter en människa med stark ångest som kanske drabbats av en ångestattack eller är deprimerad. När äldre beskriver sina symptom beskriver de ofta fysiska men, som egentligen beror på att man mår dåligt psykiskt, då behöver man veta hur man ställer rätt frågor så att de får rätt diagnos och behandling, säger Maria Jarefjord och tillägger:

- Man trodde länge att ångest inte var något som äldre hade, den diagnosen fanns inte. Hos äldre är det fler tabun och stigma kring psykisk ohälsa än det kanske finns bland yngre personer. Ju mer kunskaper vi får inom området desto bättre kan vi hantera såna här frågor, säger hon.

15 deltagare

Med under dagen var 15 deltagare som fick träna på en handlingsplan som kallas för Bleus, vilket står för bedöm, lyssna, erbjuda, uppmuntra och stödja. De fick även ta del av olika fallbeskrivningar och gjorde olika gruppövningar. En av dessa var Åsa Lindahl som jobbar som anhörigstödjare.

-  Det var otroligt intressant. Jag har fått en modell för hur jag kan bemöta någon med psykisk ohälsa, något att luta mig emot. Det gör att jag kan känna mig tryggare i mitt bemötande. Vi var människor från olika professioner som ser saker från olika perspektiv, vilket bara det var en viktig lärdom att bära med sig, säger Åsa Lindahl.

kursdeltagare sitter vid borden

Ges i tre versioner

Kursen första hjälpen till psykisk hälsa har tre olika inriktningar. Standard (vuxen), ungdom och äldre. I år planeras det för ytterligare en kurs som kommer vara riktad mot personal som arbetar med ungdomar eller vuxna.

- Psykiska kristillstånd/psykisk ohälsa är mycket vanliga och drabbar de flesta någon gång i livet. Nationellt, och även i Ockelbo, kan man se tecken på att den psykiska ohälsan ökat under pandemin. Vi vill därför öka kunskapen och beredskapen hos våra medarbetare att i vardagliga sammanhang uppmärksamma och hjälpa till med psykiskt lidande. Vi hoppas också att utbildningen skall bidra till att minska fördomar och negativa attityder kring psykisk ohälsa. Tidig hjälp främjar tillfrisknandet och kan bidra till en kortare återhämtningsperiod, säger Johan Callenmark, chef för socialförvaltningen i Ockelbo kommun.

Engagerade och ambitiösa

Kursen som var den första hittills pågick under två dagar och Maria Jarefjord är nöjd med dagarna.

- Det gick jättebra, även om det var lite nervöst då det här var första gången vi höll i kursen. En eloge till gruppen som var så engagerade, intresserade och ambitiösa. Jag hade varit stolt om jag varit deras chef, säger Maria Jarefjord.

2022-05-20