Politikermöte i grillkåta

Tillväxtutskottet träffade företagare ute i skogen

Politiker från olika partier träffades en tisdagsmorgon i Ivantjärnsheden för att bereda frågor inför kommunstyrelsen. På plats var också Destination Jädraås som berättade mer om sitt arbete med att få fler att turista i skogarna. Det var första gången tillväxtutskottet besökt företagare sedan starten av pandemin.

Tillväxtutskottet är ett utskott under kommunstyrelsen som bereder och samordnar tillväxtfrågor. Vanligtvis träffas man i ett mötesrum på kommunkontoret eller via teams. I vissa fall har man även haft sina möten ute hos företagare, något som inte varit möjligt sedan mars 2020 då pandemin inleddes. Men den här dagen ordnade näringslivsenheten ett möte ute på Ivantjärnsheden i en grillkåta, där Destination Jädraås presenterade sin verksamhet.

Dan och Susanne Dannberg som ligger bakom Destination Jädraås hyr ut boende på Jädraås Herrgård och erbjuder naturupplevelser till både gäster och besökare. Under mötet berättade de bland annat hur de samverkar med lokala företag för att bland annat hyra ut cyklar och erbjuda mat till sina gäster. Man hjälper även till med att visa upp och ge föreslag på vilka aktiviteter som finns runt omkring Ockelbo kommun. 

Vassröjning och båtplatser

Frågor som diskuterades under mötet var bland annat huruvida det ska gå till med röjning av vass i kommunens vattendrag, muddring och farled i bysjön, men även frågan om nya platser för småbåtar i Bysjön/Testeboån.

Se mer från förmiddagen ute vid Ivantjärnsheden den 12 april.

två personer på varsin mountainbike

Marit Rempling (C), Birger Larsson (C) och Magnus Jonsson (S) testar fatbike och mountainbike i snön.

Henrik Ricknell, näringslivsutvecklare på Ockelbo kommun, Dan Dannberg från Destination Jädraås och Jonny Lindblom (SD) deltog på mötet runt elden.

Dan Dannberg berättar framför grillkåta

Susanne och Dan Dannberg i mitten berättade mer om sin verksamhet för Ockelbos politiker. Här står de framför grillkåtan som var platsen för dagens möte.

möte i grillkåta

Ordförande Magnus Jonsson (S) delar ut dagens handlingar till ledamöterna.

2022-04-14