Säkerhet i fokus när gång- och cykelbanor byggs

Se vad som händer i centrala Ockelbo

Som en del i Ockelbo kommuns gång- och cykelplan ska det nu bli säkrare att ta sig fram för gångare och cyklister, när flera åtgärder tas i de centrala delarna av Ockelbo. Hans Ledin, Ockelbo vägförenings vägfogde och Håkan Alkberg, tf. teknisk chef i kommunen berättar mer.

- Det här är en del i cykelplanen från 2018 som vi nu håller på att beta av. Vi har redan gjort mycket på Vigatan och Gäveränge och nu fokuserar vi på vägen från Bysjöstrand till Perslundaskolan, samt Södra Åsgatan bland annat, säger Hans Ledin.

Ockelbo kommun och Ockelbo vägförening samarbetar med projektet som består av fyra etapper.

- Fokuset ligger på trafiksäkerhet för gångare och cyklister. Först och främst är det till skolan, men sen är det också vägen till Bysjöstrand så att det är säkert att även ta sig dit med rullstol eller rullator. Det har varit svårt vintertid, speciellt när man mött någon på den smala trottoaren och i princip varit tvungen att gå ut på vägen, säger Håkan Alkberg.

Se vad som är på gång i bildspelet

karta med etapper

Karta med de olika etapperna.

Hans Ledin pekar mot Bysjöstrand

"Här ska vi märka upp en cykelbana som kommer gå från Bysjöstrands entré fram till den som redan är målad nu efter vårdcentralen", säger Hans Ledin.

cykelvägen ner från Perslundaskolan

Gång- och cykelvägen är cirka 600 meter lång och går längs Sjöängsvägen upp till Perslundaskolan.

Hans Ledin vid parkering perslundsskolan

Vägen från Södra Åsgatan mot Perslundaskolan ska breddas och en ny cykelväg ska gå från korsningen till skolan. Parkeringen kommer att utökas och södra utfarten tas bort. I stället kommer en bredare in- och utfart åtskiljas av en refug. Gräsytan försvinner.

fyrvägskorsning södra åsgatan

Det blir ett övergångsställe över Södra Åsgatan på vägen mot Ockelbogårdar. Att göra en vänstersväng om man kommer från Perslundaskolan kommer förbjudas. "Det är en väldigt farlig korsning och är gjort ur trafiksäkerhetssynpunkt", säger Håkan Alkberg. 

Hans och håkan vandrar längs ny gc-bana södra åsgatan

Södra Åsgatan efter fyrvägskorsningen enkelriktas norrut. Den nya gång- och cykelvägen är 4 meter bred och blir betydligt bredare än den tidigare trottoaren som var 1,2 meter bred. "Alla som bor i norra samhället går eller cyklar längs den här vägen. Nu kommer det finnas plats för cyklister och gångare på samma väg utan att de behöver gå ut i biltrafiken", säger Hans Ledin.

Hans och Håkan står vid korsning innan sundsbron

En markerad överfart för gångare och cyklister ska göras i korsningen över Perslundavägen.

Planerad sluttid för alla etapper är i juli innan sommarmarknaden drar i gång. Hittills har arbetet som utförs av NCC gått i hög fart. Varken Håkan eller Hans har stött på några reaktioner från omgivningen.

- Vi har inte hört någonting, varken bu eller bä. Det kan ju tyda på att man tycker att det verkar bli bra, vi får väl höra på marknaden! säger Hans Ledin.

- Vi har haft otaliga möten och dialoger med fastighetsägare. Det känns fantastiskt att det här äntligen blir av och vi har haft ett väldigt gott samarbete med vägföreningen, säger Håkan Alkberg, tf. teknisk chef i Ockelbo kommun.

2022-05-30