perslundaskolan

Skolinspektionen utfärdar föreläggande till Ockelbo kommun

Tillsyn av Perslundaskolan

Skolinspektionen har efter en regelbunden tillsyn av Perslundaskolan beslutat att utfärda föreläggande till Ockelbo kommun för brister rörande undervisning, särskilt stöd, individuella studieplaner och prioriterade timplaner, samt studiehandledning på modersmålet.

-  Vi har tagit del av beslutet och behöver nu bilda oss en uppfattning om innehållet och hur vi ska fortsätta vägen framåt. Vi ser allvarligt på uppgifterna och känner till flera av bristerna som framkommit i beslutet från Skolinspektionen och har redan påbörjat visst arbete, säger Malin Larsson, utbildnings- och kulturchef.

-  Jag som ordförande tillsammans med nämnden har det yttersta ansvaret som huvudman. Det är ett rejält omtag som gäller så att vi kan säkra en bra kunskapsskola för våra barn och ungdomar, säger Anna Schönning (S), ordförande i utbildnings- och kulturnämnden.

Ockelbo kommun ska åtgärda bristerna och redovisa detta skriftligen till Skolinspektionen senast den 31 augusti 2023.

Senast Skolinspektionen genomförde en regelbunden tillsyn av Perslundaskolan var hösten 2015.

2023-02-07