Smittubrott på Bysjöstrand

Smittutbrott på Bysjöstrand

Socialchefen: "Trots stora insatser har det tagit sig in"

Ett utbrott av covid-19 har skett på äldreboendet Bysjöstrand. Totalt har 13 personer bekräftats smittade av covid-19, varav 12 på samma avdelning. All personal på berörd avdelning ska nu testas. - Trots stora insatser av alla våra medarbetare har det tagit sig in på Bysjöstrand, det visar på vilket lömskt och oberäkneligt virus det här är, säger Johan Callenmark, socialchef i Ockelbo kommun.

Äldreboendet Bysjöstrand har sedan i våras klarat sig från smittspridning av covid-19. I mellandagarna vaccinerades merparten av de äldre med den första sprutan. Vecka 3 skulle den andra och sista dosen ges. Tyvärr har nu smittan letat sig in på framförallt en avdelning. Samtliga anhöriga är informerade.

- Vi märkte under förra veckan att några hade symptom. Under måndagskvällen fick vi veta att samtliga boende som testats på avdelningen var positiva. De mår i nuläget förhållandevis bra och vi har ett bra stöd från läkare som är tillgänglig varje dag, säger Britt Aspgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Ockelbo kommun.

Arbetet leds av Smittskydd Gävleborg

Förutom de tolv smittade på en avdelning har även en boende blivit konstaterat smittad på en annan avdelning. Även där har anhöriga informerats. Övriga boende på berörd avdelning ska också screenas, alltså genomföra en provtagning för covid-19. 

- Det är Smittskydd Gävleborgs smittspårare som leder arbetet. De smittade boende har isolerats och personalen använder sig av kohortvård, det betyder att samma personal sköter de misstänkta och att de inte besöker någon annan avdelning.  Om och när personalen behöver bryta kohortvården så finns det särskilda rutiner och förhållningssätt för detta som är framtagna av Regionens vårdhygien, säger Britt Aspgren.

Oklart hur smittan kom in

Fokuset under hela pandemin har varit att inte få in smitta i kommunens verksamheter. Tillgången till skyddsutrustning är god och används i allt nära arbete med boende. Om den tagit sig in via personal, eller något enstaka besök från anhörig är oklart. 

- Vi har en omfattande smittspridning i Ockelbo. Ju mer den finns i samhället, desto större risk är det att den tar sig in på boendet. Det är oberäkneligt och lömskt och man förefaller, i vissa fall, kunna bära det utan att känna nämnvärda symptom, säger Johan Callenmark, socialchef i Ockelbo kommun. 

Det har lyfts en del oro i Ockelbo över att det finns en covid-avdelning på äldreboendet. Men man ser inte att den på något sätt skulle ha bidragit till smittspridningen.

- Alla som är inlagda där är smittfriade och den är helt avskild från övrig verksamhet, säger Britt Aspgren. 

All personal testas

Förutom att de boende vaccinerats och ska ta en andra dos nästa vecka ska även personal på Bysjöstrand som vill få den första dosen denna vecka. All personal på de berörda avdelningarna ska nu provtas för covid-19.

- Det är även möjligt att smittskydd Gävleborg anser att alla boende på Bysjöstrand ska testas, säger Britt Aspgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Till dig som är anhörig till boende på annan avdelning

Anhöriga vid berörda avdelningar har informerats. Till dig som har en anhörig vid en annan avdelning och är orolig så hänvisar vi er till chefen på respektive avdelning. Kontaktuppgifter hittar du i denna länk: 

https://www.ockelbo.se/Invanare/Social-omsorg/Aldreomsorg1/Sarskilt-boende/Kontaktuppgifter-Bysjostrand/

2021-01-12

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17