Drönarbild över Ockelbo idrottsplats

Vad är det som händer på Ockelbo Idrottsplats?

Ishockey, fotboll, padel och lägerboende – se hur idrottsområdet utvecklas

Ockelbo Idrottsplats är området som kommunen tillsammans med föreningsliv och företag satsar på för att göra till den naturliga knutpunkten för idrott, friluftsliv och motion. Följ med och se hur Ockelbo Idrottsplats utvecklas.

Se filmen där Ockelbo kommun tillsammans med Ockelbo Hockey Club och Freimans Padel berättar mer om satsningen på idrottsplatsen. (öppnas på vimeo.com).

I år blev det klart att området som i folkmun har kallats för "Plan" eller IP" kommer att heta Ockelbo Idrottsplats. Här har man under lång tid kunnat spela fotboll och även ishockey på den före detta uterinken. År 2018 invigdes inomhushallen Ugglebo Arena som möjliggjorts tacke vare kommunala medel, investeringar och ideellt arbete av Ockelbo Hockey Club, samt bidrag från Allmänna Arvsfonden, Gävleborgs idrottsförbund och Jordbruksverket. 

De senaste två åren har en stor satsning på den populära sporten padel gjorts av Freimans Padel som öppnat två utebanor och i slutet av november inviger inomhushallen C24 Padel i slutet av november.

En viktig beståndsdel på Ockelbo Idrottsplats blir det nya lägerboendet som nyligen ställts på plats. Det innebär stora möjligheter att anordna läger och cuper för tillresta föreningsaktiva ungdomar. Arbetet inleds inom kort med att iordningställa boendet.

Ockelbo Idrottsplats kommer genom en ny naturled sammanbindas med Ulvsta Elljusspår, något som innebär att man tar sig vidare till Gästrikeleden. Det arbetet kommer påbörjas 2023. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Logga för Lokala Naturvårdssatsningen

2022-11-17